Foto: Svensk Verkstad.

Jul 7, 2020

Industrins orderingång ökade i maj


Totala orderingången ökade men trots det uppvisade en majoritet av industrins delbranscher negativa utvecklingstal på månadsbasis.

Industrins totala orderingång ökade med 4,5 procent i maj 2020 jämfört med april, i säsongrensade tal. Jämfört med maj 2019 minskade orderingången med 18,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Trots att industrins totala orderingång ökade så uppvisade en majoritet av industrins delbranscher negativa utvecklingstal på månadsbasis, i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av kemi- och läkemedelsindustri som minskade med 18,7 procent, medan störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 77,5 procent jämfört med april. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med april ökade hemmamarknaden med 0,9 procent och exportmarknaden med 7,4 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången minskade på årsbasis

På årsbasis minskade den totala orderingången med 18,4 procent jämfört med maj 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 12,4 procent och från kund i utlandet minskade den med 22,8 procent.
Hittills i år har den totala orderingången varit 7,0 procent lägre än motsvarande period, januari-maj 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 6,2 procent och exportmarknaden minskade med 7,6 procent.

Orderingången för april reviderad

Siffrorna för maj är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i april jämfört med mars reviderats ned med 0,3 procentenheter till en månadsutveckling på -14,2 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i april jämfört med april året innan har reviderats upp med 0,1 procentenheter till en årsutveckling på -20,6 procent.

scbLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT