Foto: Pixabay.

Aug 6, 2019

Industrins orderingång ökade i juni


Här är industrin som ökat mest.

Industrins totala orderingång ökade med 0,2 procent i juni 2019 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år ökade orderingången med 7,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 51,0 procent jämfört med maj. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med maj ökade hemmamarknaden med 2,4 procent medan exportmarknaden minskade med 0,7 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis
På årsbasis ökade den totala orderingången med 7,5 procent i jämförelse med juni 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 2,2 procent och från kund i utlandet ökade den med 11,1 procent.Hittills i år har den totala orderingången varit 0,1 procent lägre än motsvarande period, januari–juni 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 2,0 procent och exportmarknaden ökade med 1,3 procent.

Orderingången för maj revideras ned
Siffrorna för juni är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i maj jämfört med i april reviderats ned med 0,2 procentenheter till en månadsutveckling på 0,9 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i maj jämfört med maj året innan har reviderats ned med 0,4 procentenheter till en årsutveckling på 2,8 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

SCBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT