Foto: Svensk Verkstad.

Sep 5, 2019

Industrins orderingång ökade i juli


Orderingången för juni revideras ned

Statistiknyhet från SCB 2019-09-05 9.30.

Industrins totala orderingång ökade med 0,4 procent i juli 2019 jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med juli föregående år minskade orderingången med 2,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrins olika delbranscher uppvisade blandade utvecklingstal på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri, som ökade med 25,3 procent jämfört med juni. Störst minskning uppvisades av industrin för elapparatur, som minskade med 12,5 procent jämfört med juni. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med juni minskade hemmamarknaden med 1,3 procent och exportmarknaden med 1,6 procent, båda i säsongrensade tal. Då serierna säsongrensas separat kan orderingången på den totala marknaden uppvisa en svag positiv utveckling samtidigt som orderingången på både hemma- och exportmarknaden uppvisar negativ utveckling.

Orderingången minskade på årsbasis

På årsbasis minskade den totala orderingången med 2,2 procent i jämförelse med juli 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 4,7 procent och från kund i utlandet minskade den med 0,6 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 0,5 procent lägre än motsvarande period 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 2,4 procent och exportmarknaden ökade med 0,9 procent.

Orderingången för juni revideras ned

Siffrorna för juli är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i juni jämfört med maj reviderats ned med 0,7 procentenheter till en månadsutveckling på -0,5 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i juni jämfört med juni året före har reviderats ned med 1,0 procentenheter till en årsutveckling på 6,5 procent.

scbLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    12