Foto: Svensk Verkstad.

Apr 7, 2020

Senaste statistiken: Industrins orderingång ökade i februari


Störst ökning uppvisade industrin för metallvaror.

Statistiknyhet från SCB 2020-04-07 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 1,2 procent i februari 2020 jämfört med januari, i säsongrensade tal. Jämfört med februari föregående år ökade orderingången med 5,9 procent i kalenderkorrigerade tal.

Trots att industrins total orderingång ökade så uppvisade en majoritet av industrins delbranscher negativa utvecklingstal på månadsbasis, i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisade industrin för metallvaror som ökade med 14,2 procent, medan störst minskning uppvisades av annan transportmedelsindustri som minskade med 30,4 procent. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med januari ökade hemmamarknaden med 2,5 procent och exportmarknaden ökade med 0,2 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

På årsbasis ökade den totala orderingången med 5,9 procent i jämförelse med februari 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 1,4 procent och från kund i utlandet ökade den med 9,3 procent.

Hittills i år, januari-februari, har den totala orderingången varit 4,0 procent högre än motsvarande period i fjol, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 1,1 procent och exportmarknaden ökade med 7,7 procent.

Orderingången för januari reviderad

Siffrorna för februari är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i januari jämfört med december reviderats ned med 1,3 procentenheter till en månadsutveckling på 2,2 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i januari jämfört med januari året innan har inte reviderats.

scbLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT