volvo torslanda

Volvo Torslanda. Foto: Svensk Verkstad.

Oct 6, 2020

Industrins orderingång ökade i augusti


Senaste statistikuppdateringen från SCB.

Industrins totala orderingång ökade med 5,6 procent i augusti 2020 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år var orderingången oförändrad i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av trävaruindustrin som ökade med 19,0 procent jämfört med juli. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med juli ökade hemmamarknaden med 2,8 procent och exportmarknaden ökade med 7,8 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången var oförändrad på årsbasis
På årsbasis var den totala orderingången oförändrad jämfört med augusti 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 3,9 procent och från kund i utlandet ökade den med 3,3 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 7,2 procent lägre än motsvarande period, januari-augusti 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden har minskat med 6,3 procent och exportmarknaden minskar med 7,7 procent.

SCBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT