Foto: Pixabay.

Oct 5, 2018

Industrins orderingång minskar


Här är delbranschen som dock ökade med 127,5 procent.

Industrins totala orderingång minskade med 4,9 procent i augusti 2018 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år ökade orderingången med 2,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med juli minskade hemmamarknaden med 2,0 procent och exportmarknaden minskade med 5,6 procent, båda i säsongrensade tal. Trots den totala nedgången visade en majoritet av industrins delbranscher positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av delbranschen annan transportmedelsindustri som ökade med 127,5 procent jämfört med juli.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 2,0 procent i jämförelse med augusti 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 2,3 procent och från kund i utlandet ökade den med 1,8 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 2,0 procent högre än i motsvarande period, januari-augusti 2017, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 1,8 procent och exportmarknaden ökade med 2,2 procent.

Siffrorna för augusti är preliminära. 
    Annons
  • Komplett och helautomatiserad spårbarhetsetikettering

    Upptäck vår kompletta och tillförlitliga etiketteringslösning för kretskort som ger möjlighet att automatisera spårbarheten och samla in smarta tillverkningsdata från produktionslinjer för ytmonterade komponenter.
    69
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT