Foto: Svensk Verkstad. Volvo Torshälla.

Mar 6, 2018

Industrins orderingång minskade i januari


Industrins totala orderingång minskade med 0,5 procent i januari 2018 jämfört med december 2017

Jämfört med januari föregående år ökade orderingången med 8,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

Utvecklingen för den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Trots att de båda marknaderna ökade minskade den totala orderingången i säsongrensade tal jämfört med december. Det beror på att varje enskild serie säsongrensas för sig utifrån den bästa modellen och att summering av marknader till total eller av branscher till aggregat då kan vara avvikande. Jämfört med december ökade hemmamarknaden med 1,1 procent och exportmarknaden med 0,3 procent, båda i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 8,3 procent jämfört med januari 2017, i kalenderkorrigerade tal. Orderingång från kund i Sverige ökade med 8,8 procent samtidigt som den ökade med 8,0 procent från kund i utlandet.

I samband med publiceringen av januari 2018 görs ett basårsbyte och 2015 är nu indexseriernas basår. Det görs harmoniserat inom EU och har beslutats av Eurostat.

Siffrorna för januari är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i december 2017 jämfört med november 2017 reviderats upp med 0,2 procentenheter till en månadsutveckling på minus 0,5 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i december 2017 jämfört med december året innan har reviderats upp med 0,5 procentenheter till en årsutveckling på 6,3 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

scbLoading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    85

SENASTE NYTT