Foto: Svensk Verkstad.

Jun 4, 2020

Industrins orderingång föll tvåsiffrigt i april


En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling.

Industrins totala orderingång minskade med 13,9 procent i april 2020 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april 2019 minskade orderingången med 20,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av textilindustrin som minskade med 34,2 procent jämfört med mars, följt av motorfordonsindustrin som minskade med 33,5 procent. Jämfört med april förra året minskade motorfordonsindustrin hela 65,6 procent.

Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med mars minskade hemmamarknaden med 9,9 procent och exportmarknaden minskade med 16,9 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången minskade på årsbasis

På årsbasis minskade den totala orderingången med 20,7 procent i jämförelse med april 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 13,7 procent och från kund i utlandet minskade den med 25,9 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 4,0 procent lägre än motsvarande period, januari-april 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 4,7 procent och exportmarknaden minskade med 3,5 procent.

Orderingången för mars reviderad

Siffrorna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i mars jämfört med februari reviderats upp med 0,1 procentenheter till en månadsutveckling på -9,5 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i mars i år jämfört med mars året innan har reviderats upp med 0,4 procentenheter till en årsutveckling på -1,6 procent.

Läs mer

         
scbLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT