Anders Weihe, förhandlingschef, och Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen.

Mar 31, 2017

Industrins löneavtal i hamn


Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara.

Det normerande avtalsvärdet är på 6,5 procent på tre år.

Vi hade ambitionen att växla ned kostnadstakten mer än vad som skett eftersom vi legat för högt under en lång rad av år, skriver Teknikföretagen i ett pressmeddelande.

- Givet omständigheterna och de förväntningar som myndigheter och banker piskat upp, betraktar vi ändå nivån som balanserad, säger Teknikföretagens förhandlingschef, Anders Weihe.

- Går exportindustrin bra så går Sverige bra. När lönebildningen inte fungerat i Sverige så har både arbetsgivare och arbetstagare varit förlorare. Parterna inom industrin har ett stort ansvar att stärka konkurrenskraften i industriavtalets anda. Det avgör Sveriges framtid, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

Det är positivt för företagen, de anställda och det lokala partssamarbetet att det blev ett treårigt avtal. Nu får de lokala parterna möjlighet till mer långsiktig planering och att utveckla regler som stärker konkurrenskraft och anpassningsförmåga.

- Årets förhandlingar var besvärliga. Resonemanget låglönesatsning var klart negativt. Vi har haft en vettig modell för lönebildning på företagsnivån och låglönebestämmelser inverkar klart negativt. Nu fick vi acceptera en lösning som jag tycker illa om, men som jag ändå kan leva med, säger Anders Weihe.

Det är positivt att avtalen innehåller flera moderniseringar på tjänstesidan, bland annat kring reglerna för visstidsanställningar och reglerna för beredskap. Vi nådde inte dit vi ville när det gäller ett effektivt utnyttjande av arbetstiden. Det är nödvändigt och en fråga vi får återkomma till. Med de höga arbetskraftskostnader vi har så måste vi kunna arbeta mer effektivt än omvärlden.

Nu är det viktigt att hela arbetsmarknaden håller sig till industrinormeringen.

- Det finns många skräckexempel i omvärlden på vad som händer när andra sektorer än de som drar in pengarna, exempelvis offentlig sektor, har högre löneökningstakt. Det räcker att titta över Östersjön på Finland och se vilken utveckling de har haft, säger Anders Weihe.

- Livet vore enklare om myndigheter och politiker insåg att det inte går att leva på att beskatta varandra, säger Klas Wåhlberg.

Industrins arbetsgivarorganisationer är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM, SLA, TEKO och TMF
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT