Dan Broström, CEO Koncentra.

Jun 5, 2020

Industrigruppen Koncentra förvärvar Oxymetal Group i Bordeaux


Målet är att göra minst ett förvärv om året i norra Europa.

Koncentra Verkstads AB förvärvar Oxymetal Group, Frankrikes största aktör inom laser- och plasmaskärning. Förvärvet markerar starten på en tillväxt med minst ett nytt förvärv om året.

Industrigruppen Koncentra omsätter ca 1 400 MSEK och har drygt 750 medarbetare i Sverige, Finland, Estland och Kina och nu också i Frankrike och Tjeckien.
Koncentra förvärvar och utvecklar framgångsrika bolag inom verkstadsindustrin, och har presterat en lönsamhet som överstiger branschgenomsnittet med god marginal. Målet är att öka förvärvstakten och göra minst ett förvärv om året i norra Europa.

Med förvärvet av Oxymetal Group dubblerar Koncentra sin omsättning. Oxymetal har tio produktionsanläggningar i Frankrike och en nyöppnad anläggning i Tjeckien. Bolaget omsätter motsvarande 670 MSEK med kunder som Volvo Construction Equipment, GE och Schneider Electric.Oxymetal är framgångsrik partner till flera av Europas ledande tillverkare inom industri, transport, energi, byggverksamhet och medicinteknik. Som ägare kommer vi att investera kontinuerligt i bolaget och öka takten i Oxymetals tillväxt, säger Dan Broström, vd för Koncentra.

Koncentra har förvärvat nischbolag inom verkstadsindustrin under de senaste åren. Industrigruppen vill växa med företag som har eller är på god väg att få en ledande position inom ett produktsegment och/eller en marknad.

- De företag som vi förvärvar kan vara trygga med att vi kommer bidra med kunskap, kapital och nätverk till fortsatt utveckling, säger Dan Broström. Vårt fokus som långsiktiga ägare är att kontinuerligt och målmedvetet arbeta med förbättringar av våra bolags konkurrenskraft.
Koncentra har haft en utmärkt orderingång under första kvartalet, och den globala pandemin har så långt haft begränsad inverkan på affärerna.
- Livet går vidare, och vi arbetar intensivt med att stödja verksamheten så att bolagen fortsätter att fungera fint framåt, även om vi kommer att ha covid-19 situationen länge, säger Dan Broström.
- Sannolikt kommer vi att bete oss annorlunda i många avseenden när vi kommit ut ur denna svåra period. Kreativa bolag med långsiktighet kommer troligen utvecklas fint under nya omständigheter.

Kort om Koncentra
Koncentra Verkstads AB är en privatägd industrigrupp inom verkstadsindustrin, med huvudkontor i Göteborg.
Koncentras portfölj består av företag i Sverige, Finland, Estland, Frankrike, Tjeckien och Kina, med en samlad omsättning på 1 418 MSEK (2019). Huvudkontoret finns i Göteborg.

• Oxymetal Group - www.oxymetal.com/en/
Frankrikes största aktör inom laser- och plasmaskärning.

• Aiab energy AB – www.aiab.se
Erbjuder kundanpassade totallösningar för reservkraft och strömförsörjning.

• Malmstens Verkstad AB - www.malmstensverkstad.se
Tillverkar stora ståmoduler för den tyngre fordonsindustrin, med stort inslag av CNC- bearbetning.

• JTK Power Finmec AS – www.finmec.ee
Tillverkar stora stålmoduler för tunga fordon och kraftverk.

• JTK Power Oy - www.jtk-power.fi
Tillverkar bland annat stora avgassystem för kraftverk samt säkerhetssystem för skyddsrum.

• JTK Power Suzhou Ltd - www.jtk-power.cn
Tillverkar stora avgassystem för kraftverk samt marin- och offshoreindustrin.

• Koncentra Pistons Oy – www.koncentrapistons.fi
Utvecklar och tillverkar kolvar för kraftverk och fartygsmotorer.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT