Delar: PlusMedica. Foto: EOS.

Dec 17, 2018

Industriell 3D-printing förändrar framtidens produktutveckling och tillverkning


Ett område där 3D-printing haft stor inverkan är inom medicinsk teknologi, menar 3D-printföretaget EOS.

Den komplexa teknologin bakom industriell 3D-printing har potential att förändra den industriella värdekedjan i grunden och ha en stor inverkan på morgondagens produktion. Möjligheterna inom anpassad design, hållbarhet och snabbare produktutveckling tillsammans med lägre kostnader lägger nu grunden för en mer flexibel tillverkningsprocess. Störst fördelar kan man bland annat se inom medicinsk teknologi, anser EOS, ett globalt ledande företag inom industriell 3D-printing.

De oändliga implementationsmöjligheterna som 3D-printing kan erbjuda skapar allt mer intresse ute på marknaden. Additive Manufacturing (AM), eller friformsframställning på svenska, har visat sig vara kostnadseffektiv även för mindre partier och skapar förutsättningar för helt nya affärsmodeller. Teknologin öppnar upp en ny värld av möjligheter för entreprenörer där det enda som behövs är en bra idé och tillgång till internet. Mjukvaran finns tillgänglig gratis och internetbaserade marknadsplatser och butiker online fungerar som säljkanaler.

Tillverkningskapaciteten finns sedan tillgänglig när som helst på dygnet genom plattformar som erbjuder AM-produktionstjänster, som till exempel Shapeways eller Sculpteo.

Nya möjligheter för morgondagens arbetsplatser
3D-printing utgör en viktig del i Industri 4.0, ett buzzword som beskriver teknologin och produktionen inom eran av den digitala revolutionen. Likt varje industriell revolution så är det fjärde steget också något som förändrar våra arbetsplatser och arbetsroller. Oavsett om det gäller 3D-printing, robotics eller Artificell Intelligens så öppnar den ständigt mer sammankopplade digitala världen upp nya möjligheter och förändrar det vi känner till idag. Genom att vi nu kan eliminera olika mellansteg och gå från fysisk arbetskraft till digitala processer så är strukturerna och arbetssätten på väg att förändras. Förändringarna kommer att innebära mindre behov av vissa typer av jobb som är relaterade till konventionell produktion men samtidigt skapas nya jobb inom det digitala fältet, IT, design – och helt nya områden. I takt med att teknologin gör det möjligt att starta upp nya bolag utan större investeringar så kommer 3D-printing att spela en stor roll i trenden som går mot mindre behov av arbetskraft orsakad av digitaliseringen. Detta ger människor med bra idéer chansen att starta upp stora bolag med relativt lite kapital, oavsett vart man befinner sig i världen.

Hållbarhet och förbättrad livskvalitet
Industriell 3D-printing gör den lokala ”on-demand”-tillverkningen av komponenter och delar ekonomiskt lönsam i och med att man kan producera delarna precis där de behövs. Teknologin gör att produktionen kan bli decentraliserad när delarna kan produceras direkt och lokalt vilket gör att kostnader relaterade till logistik kan reduceras och koldioxidutsläpp minskas markant.

Själva tillverkningsprocessen kräver också färre resurser. Inom traditionell produktion är operativa delar som exempelvis fräsning något som orsakar en stor andel spill. Inom industriell 3D-printing däremot kan man se motsatsen där överblivet pulvermaterial istället kan återanvändas. Både systemen och komponenterna inom tillverkningen har en positiv inverkan när det kommer till att bevara värdefulla resurser. Energisnåla maskiner producerar komponenter som främjar ett hållbart användande av råmaterial tack vare friheten inom design, funktionella integrationer och lättviktiga konstruktionsalternativ. Exempelvis kan man nu skapa väggar som är tunnare utan att de tappar någon som helst stabilitet. Reduceringen av vikt tack vare teknologin gör också att man kan göra enorma besparingar genom ett minskat användande av bränsle.

Stora fördelar inom medicinsk teknologi
Ett område där 3D-printing haft stor inverkan är inom medicinsk teknologi. Här kan skräddarsydda storlekar och former skapas vilket har en enorm inverkan på patienters livskvalitet. Genom att man kan tillverka måttanpassade proteser och tandimplantat som passar varje individs unika anatomi perfekt så förbättras både läkningsprocessen och patienternas möjlighet att bli friska. Ett exempel är brittiska startup-företaget Andiamo som använder EOS system för att producera skräddarsydda proteser för barn som vanligtvis tillverkas av gips. Processen är både besvärlig och komplicerad och tvingar ofta barnen att behöva vänta i upp till sex månader på protesen. Då kan barnet redan ha vuxit så pass mycket att protesen inte längre passar. Genom friformsframställning kan man reducera väntetiden till ett minimum. Genom kroppsscanning via 3D så kan protesen istället skapas och levereras inom en vecka.

Användningsområdena inom 3D-printing är i praktiken oändliga i och med att man kan producera flexibla, lätta och stabila designer som endast kräver så mycket råmaterial som behövs för att skapa produkten. Integreringen av industriell 3D-printing i både existerande och framtida produktion fungerar som en katalysator för innovativ design, marknadsföring och hållbart resursutnyttjande.

Fakta om EOS och industriell 3D-printing
EOS tillverkar system för friformsframställning med både metall och polymer (plast). Friformsframställning är en högprecisions-process inom 3D-printing som gör det möjligt att skapa en mängd olika produkter och industriella komponenter med hjälp av 3D-data som överförs direkt till ”skrivaren”. Där smälts pulver ned med hjälp av laserteknologi och komplexa delar skapas genom lager. De geometriska möjligheterna är praktiskt taget oändliga och man kan därför ha stor frihet när det kommer till design. Även småskaliga produktioner och enskilda delar är möjliga att ta fram kostnadseffektivt genom teknologin.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT