Marie Nilsson, förbundsordförande. Foto: IF Metall.

Mar 5, 2019

IF Metalls krav: Öka resurserna till att utreda arbetsmiljöbrott


Bristerna i arbetsmiljön har ökat.

På måndagen träffade IF Metall, tillsammans med andra fackliga företrädare, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att diskutera den senaste tidens dödsolyckor på arbetet.

- Förra året avled 58 personer i arbetsplatsolyckor. Det är helt oacceptabelt. När vi träffar arbetsmarknadsministern har vi framförallt tre krav: Öka skyddsombudens befogenheter, stärk det förbyggande arbetsmiljöarbetet och ge polis och åklagare mer resurser att utreda arbetsmiljöbrott, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

IF Metalls regionala skyddsombud rapporterade förra året 16 918 brister i arbetsmiljön. Det var 465 fler än 2017. Brister i räddningsutrustning och maskiner hör till de vanligaste anmärkningarna.

- Det är givetvis mycket allvarligt att vi inte ser någon tydlig förbättring i antalet påpekanden och anmärkningar. Men siffrorna visar också hur viktig våra skyddsombuds roll är. Arbetet för att förebygga olycksfall börjar ute på arbetsplatserna, med välutbildade skyddsombud med starka fackliga organisationer i ryggen. Samtidigt går det idag alldeles för långsamt att utreda de allvarliga olyckorna. Det kommer vi att betona på mötet med ministern, säger Marie Nilsson.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT