IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson. Foto:Daniel Roos

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson. Foto: Daniel Roos.

Mar 26, 2021

IF Metall: Stora investeringar krävs för att nå klimatmålen


Takten i klimatomställningen är fortfarande för låg och den beslutade politiken är inte tillräcklig. Det slår Klimatpolitiska rådet fast.

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson, som var inbjuden att kommentera rapporten vid lanseringen, håller med om många av rådets slutsatser.

-Klimatet är ett stort och viktigt område för IF Metalls medlemmar. Omställningen präglar och kommer prägla våra medlemmars jobb och vår organisations verksamhet lång tid framöver, säger Marie Nilsson.

IF Metall delar Klimatpolitiska rådets bild av att klimatpolitiken bör bli än mer transparent. Klimatomställnigen påverkar hela samhället och bör vara integrerat i alla politikområden om Sverige ska ha möjlighet att nå målen.

-Det är viktigt för det svenska näringslivet och sysselsättningen eftersom det sätter ramarna för alla de gigantiska investeringar som måste till. För IF Metalls medlemmar handlar klimatomställningen i stor utsträckning om kompetensutveckling och omställning. Avsaknaden av rätt kompetens är redan i dag ett faktum. Därför är det viktigt att det är arbetsmarknadens parter som är med och utformar riktade insatser för kompetenshöjning, säger Marie Nilsson.

IF Metall instämmer också med Klimatpolitiska rådets rekommendationer kopplade till transportsektorn, som är mycket betydelsefull för svensk industris export.

-Att nå tranportmålet till 2030 är viktigt, men det måste ske hållbart. Det krävs stora investeringar i infrastruktur kopplat till el, vätgas och järnvägar. Att effektivisera tillståndsprocesserna är en annan sak som IF Metall verkat för under lång tid. Jag delar bilden av att våra långa tillståndsprocesser är ett hinder för klimatomställningen och något som måste åtgärdas snarast, säger Marie Nilsson.

Länk till Klimatpolitiska rådets rapport och seminarium
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT