Foto: Hybricon.

Aug 26, 2019

Fortsatt förlust för Hybricon


Breddar erbjudandet med fler intäktsben.

Elbusstillverkaren Hybricon gör förlust i andra kvartalet, men vd beskriver ändå utvecklingen som stabil. Rörelseintäkterna uppgick till kSEK 3 235 (kSEK 6 823) och resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -5 183 (kSEK -1 432).

Bolaget har fortsatt utvecklingen mot sitt mål att bli ett heltäckande tjänsteföretag inom elfordon och laddningsstationer för vinterklimat. Under de senaste månaderna har flytten till nya lokaler nära Umeå bussdepå slutförts och i januari tillträddes förvärvet Seavea Services, som gör att Hybricon också blir ett komplett servicebolag.

Hybricon har nu tagit största delen av kostnaderna för omlokaliseringen av verksamheten samt kostnadseffektiviseringarna i bolaget börjar ge effekt, skriver bolaget i rapporten.

"Vi arbetar nu för att knyta nya kontakter med större möjliga kunder för vår servicedel. Vi ser stora möjligheter för ett ordentligt lyft i den affärsdelen, vilket i så fall kommer att stärka hela bolaget på såväl kort som lång sikt," säger bolaget vd Johan Suup.

Men man söker även fler intäktsben.

"Som vi tidigare kommunicerat är målet att även bli en återförsäljare för en större aktör på den svenska elbussmarknaden. En aktör vars produkter då kan komplettera vårt ultrasnabbladdade elbussystem."

Efter periodens utgång har styrelseledamot Erik Albinsson tagit över posten som ekonomichef och ersatt Dennis N Jensen som lämnat bolaget och valt att gå vidare med egna utmaningar i egen regi. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT