Hybricon FotoPatrickTrädgårdh

Hybricon. Foto: Patrick Trädgårdh.

May 20, 2019

Förlust för Hybricon


Men elbusstillverkaren gasar vidare med stark produkt och breddad affär.

Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 2 880 (kSEK 3 499) och periodens resultat uppgick till kSEK -4 641 (kSEK -7 666).

Den affär som Hybricon erhöll i början av året, sex stycken 12-meters elbussar från Skellefteå Buss AB, gick efter överklagan från annan anbudslämnare, till annan leverantör under april månad.

Efter det intensiva arbete vi lagt ned på elbussarnas tekniska prestanda så vet vi också att vi har fungerande elbussar anpassade för vinterklimat att erbjuda marknaden, kommenterar Hybricons vd Johan Suup som också meddelar att bolaget, utöver att marknadsföra egna elbussar, nu letar aktivt bland främst utländska aktörer efter en framtida samarbetspartner - att verka som återförsäljare kan bli ett ytterligare intäktsben för Hybricon.

Under första kvartalet fullföljde Hybricon övertagandet av verksamheten i Seavea Service AB, med avsikt att flytta den befintliga verksamhet till Seavea Services lokaler.

Att vi nu faktiskt också är ett tjänsteföretag är viktigt att påpeka, eftersom det betyder att vi nu kan erbjuda våra kunder en fullskalig service, säger Johan Suup.

Seavea, vars inriktning är fordon och vägutrustning, blir ett utmärkt komplement till vår befintliga verksamhet. Elfordon med tillhörande laddningsstationer är ett snabbt växande segment och
med ett behov av fler aktörer, och i vår nisch för elfordon och laddningsstationer avsedda för vinterklimat ligger vi väl positionerade på denna växande marknad.

Förvärvet av Seavea beräknas också ge ökad produktivitet och lägre fasta kostnader och därmed ökade möjligheter till en uthållig lönsamhet, fortsätter Johan. De lägre kostnaderna kommer bland annat från att vi under våren kommer att slutföra flytten till det förvärvade bolagets lokaler, vilka är bättre anpassade för verksamheten.

Att vi lagt över huvuddelen av produktionen hos vår tillverkare i Tjeckien har också förbättrat kostnadseffektiviteten, vilket kommer att bidra till bolagets stärkare finansiella ställning, säger Johan Suup.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT