Johan Suup. Foto: Svensk Verkstad/Charlotta Hörnqvist.

Nov 9, 2018

Hybricon förvärvar servicebolag för fordon


Ska stärka bolagets affär med elbussar.

Hybricon har tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Seavea Service AB ”Seavea”, ett lokalt servicebolag för fordon och vägutrustning, i syfte att stärka sin position inom service av tunga fordon, elfordon och laddningsstationer i norra Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande. Hybricon informerar även om att man sänker bolagets skuldsättning med 11 miljoner kronor.

Köpeskillingen för Seavea uppgår till cirka 3,8 miljoner kronor. Förvärvet är avhängt av beslut på kommande extra bolagsstämma den 19 november 2018 och förutsätter bland annat en företrädesemission om minst 12 miljoner kronor efter emissionskostnader.

Seavea grundades 2012 och är ett svenskt företag med säte i Umeå som erbjuder service av tunga fordon med tillhörande utrustning. Seavea beräknas under 2018 omsätta ca 10 MSEK, har sex anställda och är främst verksamma i norra Sverige. Genom förvärvet stärker Hybricon sin position inom segmentet service, där elfordon med tillhörande laddningsstationer är ett snabbt växande segment med ökat behov av aktörer.

– Seavea har god utvecklingspotential och kompletterar vår befintliga verksamhet mycket bra. Förvärvet möjliggör ökad kundservice och beräknas ge sänkta fasta kostnader, ökad produktivitet och därmed möjligheter till uthållig lönsamhet. Genom förvärvet ser vi förbättrade möjligheter för Hybricon att sälja de existerande produkterna HAW elbussar och laddningsstationer, vilka är validerade för nordiskt klimat samt är kommersiellt gångbara, säger Hybricons vd Johan Suup.

Rörelseöverlåtelsen är ett inkråmsförvärv där Hybricon avser förvärva hela rörelsen och därmed överta personal, kunder, leverantörer, inventarier, varulager och hyreskontrakt. Tillträdesdag enligt avtal 2019-01-07.

Hybricon sänker skuldsättning

Hybricon meddelade även under torsdagen att man sänker skuldsättningen från 16 MSEK till 5 MSEK genom försäljning av elbuss och lager samt konvertering av lån. 

Hybricon har avtalat att sälja en begagnad elbuss samt visst lager tillhörande elbussarna till Umeå Kommunföretag AB. Köpeskillingen uppgår till 7 MSEK och kommer att användas till att amortera lån till Umeå Kommunföretag AB. Vidare har Hybricon förhandlat om längre amorteringstid (amorteras mellan 2021-2025) av kvarvarande lån om 5 miljoner kronor från Umeå Kommunföretag AB samt konvertering av lån i kommande företrädesemission, i syfte att minska framtida utbetalningar. Parterna är överens om att ränta utgår enligt gällande stibor med ett tillägg om 2,5 procentenheter att erläggas i samband med amortering. Affären förutsätter en genomförd företrädesmission om minst 12 MSEK efter emissionskostnader, vilket förutsatt stämmobeslut sker under december månad.  

Ägare med innestående lån om totalt 4 MSEK har för avsikt att konvertera dessa i kommande föreslagen företrädesemission. Totalt så minskar Hybricon sin ingående skuld från 16 MSEK till 5 MSEK genom ovanstående försäljning samt konvertering i företrädesemissionen. 
 • Apr 18, 2019

  Götene Ufo investerar i maskinparken

  Branschnytt -Detta blir en ordentlig kvalitets- och produktivitetsförbättring för vår skärning säger Sven Lans, vd på Götene Ufo AB.
  194
 • Apr 18, 2019

  Salvagnini utökar verksamheten

  Branschnytt Salvagnini Scandinavia färdigställer nu det sista med tillbyggnaden på 360 kvadratmeter, som avser utökad demohall inför den stundande Värnamo Industriexpo den 15-16 maj.
  117
 • Apr 18, 2019

  Sandvik förvärvar amerikanskt bolag

  Nyheter Stärker erbjudandet inom trådlös uppkoppling i gruvor.
  63
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT