Kai Wärn, VD och koncernchef. Foto: Husqvarna.

Feb 4, 2020

Förlust i kvartalet för Husqvarna


Främst påverkat av minskade produktionsvolymer.

I kvartalet minskade nettoomsättningen med 1% till 6 408 Mkr (6 470), eller minskade med 5% justerat för valutakurseffekter. Nettoomsättningen minskade med 2%, justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands och valutakurseffekter. Rörelseresultatet uppgick till -493 Mkr (-1 104), inklusive jämförelsestörande poster relaterade till de ytterligare omstruktureringar som tillkännagavs i november 2019 om -183 Mkr (-822). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till -310 Mkr (-282), vilket inkluderar försäljningen av en tillgång och nedskrivningar av tillgångar om netto cirka 100 Mkr.

"Resultatet var främst påverkat av väsentligt minskade produktionsvolymer, som resulterade i underabsorption, samt produktmixeffekter.  Detta kompenserades delvis av en netto positiv påverkan av en försäljning av en tillgång och nedskrivningar av tillgångar," förklarar Kai Wärn, vd och koncernchef.

För helåret uppgick nettoomsättningen till  42 277 Mkr (41 085). Rörelseresultatet uppgick till 3 690 Mkr (2 070), inklusive jämförelsestörande poster relaterade till omstruktureringar om -225 Mkr (-1 171). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 3 915 Mkr (3 241), vilket inkluderar försäljningen av en tillgång och nedskrivningar av tillgångar om netto cirka 60 Mkr (55).

"Vi tog flera viktiga strategiska steg under 2019 som främjade vår utveckling mot långsiktig lönsam tillväxt. Vi presenterade en uppdaterad strategi som bygger på ett tydligare fokus på våra slutkunder, på robotgräsklippare och batteriprodukter, utveckling av vår kärnverksamhet och expansion inom tjänster och lösningar. Vi är stolta över att driva teknikutvecklingen och lanseringen av den nya Husqvarna EPOS teknologin, där vi tillhandahåller teknik för robotgräsklippning med virtuell gränsmarkering, är ett bra exempel på detta," kommenterar Kai Wärn.

"För 2020 är vår högsta prioritet att fortsätta vår bana av hållbar förbättrad lönsamhet samtidigt som vi avslutar programmet med att lämna Consumer Brands verksamhet (2,2 miljarder kronor)."

"Vi kommer att driva strategiska initiativ i alla våra divisioner, som möjliggörs av kostnadsreduceringar både genom effektivitetsåtgärder och våra omstruktureringsaktiviteter som meddelades i november 2019."

Styrelsen kommer att till årsstämman föreslå en utdelning för 2019 på 2,25 kr per aktie (2,25).
  • Jul 7, 2020

    Industrins orderingång ökade i maj

    Nyheter Totala orderingången ökade men trots det uppvisade en majoritet av industrins delbranscher negativa utvecklingstal på månadsbasis.
    5
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT