Foto: Husqvarna.

Apr 22, 2021

Husqvarna inleder rekordstarkt


Tillväxten drivs bland annat av den ökade försäljningen av robotgräsklippare.


Husqvarna inleder året starkt. Netto
omsättningen ökade i första kvartalet med 15% till 14 030 Mkr (12 208), med goda införsäljningsvolymer inför trädgårdssäsongen. Den organiska tillväxten var 24%, valutakursförändringar påverkade med -10% och förvärv med 1%. 

Rörelseresultatet ökade med 61% till 2 293 Mkr (1 424). Rörelsemarginalen uppgick till 16,3% (11,7). För rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 12,2% (8,9), exklusive jämförelsestörande poster. 

"Första kvartalet kännetecknas generellt av införsäljning där våra återförsäljare förbereder sig för säsongen, som i år startade från låga lagernivåer. Tillväxten var särskilt stark för robotgräsklippare inom både konsument- och professionellt segment, batteridrivna produkter, bevattningslösningar och professionella produkter. Detta drev den organiska försäljningstillväxten för divisionerna Husqvarna och Gardena till 21% respektive 37%, skriver Husqvarnas vd Henric Andersson i årets första delårsrapport.

"Vår starka tillväxt samt en fortsatt gynnsam produktmix i kombination med god kostnadskontroll drev en ökning av rörelseresultatet med 61% till 2 293 Mkr (1 424). Detta trots högre råvaru- och logistikkostnader. Rörelsemarginalen ökade till 16,3% (11,7) för kvartalet."

Osäkerheten till följd av Covid-19-pandemin fortsätter att prägla världen och Husqvarnas verksamhet, men bolaget anser sig hittills har hanterat utmaningarna väl.

"Det dedikerade arbetet med att skydda vår leverantörskedja fortsätter och vi har framgångsrikt mildrat utmaningar såsom komponentförsörjning. Den starka efterfrågan i kombination med viss global leveranssvårighet fortsätter dock att sätta press på  leverantörskedjan och vi övervakar situationen noggrant och agerar därefter," skriver Henric Andersson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT