husqvarna

Foto: Husqvarna.

Nov 25, 2019

Husqvarna kapar ytterligare kostnader


Lanserar nytt effektiviseringsprogram - 150 får lämna.

För att öka lönsamheten och möjliggöra fortsatta strategiska investeringar i segment med hög tillväxtpotential, och samtidigt lämna ytterligare olönsam verksamhet, lanserar Husqvarna Group idag ytterligare effektiviseringsinitiativ.

De ytterligare initiativen förväntas ge årliga kostnadsbesparingar på 150 miljoner kronor, varav majoriteten realiseras 2020 och resterande del 2021. Omstruktureringskostnader för initiativen förväntas uppgå till cirka 200 miljoner kronor och kommer att belasta resultatet under det fjärde kvartalet 2019.

-Vi har identifierat åtgärder för att sänka vår kostnadsbas och öka effektiviteten i vår verksamhet. Aktiviteterna genomförs huvudsakligen inom divisionen Husqvarna, säger Kai Wärn, VD och koncernchef, Husqvarna Group.

Enligt uppgifter i Di kommer Husqvarna att skära ner på runt 150 tjänster globalt, inklusive i Sverige. Det handlar dels om ett kompetensskifte när verksamheten blir mer automatiserad, men det handlar även om allmänna kostnader såsom konsulter och inköp. Bolagets informationschef Johan Andersson kan inte säga vilka tjänster som berörs, men uppger till Di att man inlett dialogen med facken. 

-Vi har sedan 2018 fokuserat på att växa våra lönsamma tillväxtsegment samtidigt som vi lämnat olönsam verksamhet. De relaterade besparingarna på cirka 250 miljoner kronor har till större del redan uppnåtts i år (2019). 2020 planerar vi att lämna ytterligare olönsam verksamhet, motsvarande en nettoomsättning på cirka 2,2 miljarder kronor.

-Dessa aktiviteter kommer att stödja leveransen av vår strategiska tillväxt- och lönsamhetsförbättringsbana som presenterades vid vår Kapitalmarknadsdag 2019, konkluderar Kai Wärn, VD och koncernchef, Husqvarna Group.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT