Foto: Husqvarna.

Jul 8, 2020

Husqvarna Group rapporterar starkare försäljningsutveckling än förväntat


Ett väldigt bra kvartal, även mot bakgrund av Covid-19 situationen.

Husqvarna Group har haft en starkare försäljningsutveckling för det andra kvartalet 2020 än kommunicerat i ett pressmeddelande den 8 juni 2020.

Nettoomsättningen beräknas vara omkring 13 500 Mkr (13 789), en minskning med 2% jämfört med föregående år, motsvarande en ökning om 3% justerat för lämnad verksamhet. Rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 2 190 Mkr (2 125) för det andra kvartalet. 

“Vi har levererat ett väldigt bra kvartal, även mot bakgrund av Covid-19 situationen, med en ökad försäljning, justerat för den lämnade verksamheten i tidigare Consumer Brands, och en förbättrad rörelsemarginal. Efter en utmanande inledning av kvartalet accelererade efterfrågesituationen snabbt i takt med att marknader åter öppnade och konsumenter visade ett starkt intresse för trädgårdsprodukter, speciellt inom bevattning. Effekter från tillfälliga kostnadsreduceringar och en förbättrad produktmix resulterade i en ökad rörelsemarginal.“ säger Henric Andersson, VD.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade och den slutliga rapporten för andra kvartalet 2020 kommer att publiceras den 16 juli 2020 omkring kl. 07:30 CET. Husqvarna Group kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan delårsrapporten för andra kvartalet har publicerats.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT