Foto: Husqvarna.

Oct 19, 2018

Den varma sommaren sänkte Husqvarna


Det lägre resultatet beror på svag efterfrågan på gräsklipparprodukter som har hög marginal i divisionen Husqvarna. Trädgårdsjätten vidtar konkreta åtgärder.

Tredje kvartalet präglades i stor utsträckning av fortsatt varmt och torrt väder i de centrala och norra delarna av Europa, vilket hade en dämpande effekt på efterfrågan på produkter och tjänster för gräsklippning, medan efterfrågan på bevattningsprodukter påverkades positivt.

Detta återspeglades i minskad nettoomsättning, justerad för valutakursförändringar, med 5% i divisionen Husqvarna och en ökning med 23% i divisionen Gardena. Koncernens nettoomsättning ökade till 8 042 Mkr (7 449).

Rörelseresultatet för koncernen, exklusive jämförelsestörande poster hänförlig till omstruktureringsrelaterade kostnader, minskade till 225 Mkr (433). Det lägre resultatet påverkades av den svaga efterfrågan på gräsklipparprodukter och tillbehör med hög marginal i divisionen Husqvarna. Gardena har dragit fördel av det varma och torra europeiska väder som bidrog till att förlänga säsongen för bevattningsprodukter.

-Tyvärr är Gardena inte tillräckligt stort för att kompensera, säger Husqvarnas vd och koncernchef Kai Wärn i Di Börsmorgon.

Consumer Brands redovisade ett något lägre rörelseresultat som påverkades av högre råmaterialpriser relaterade till tariffer. 

-Som tidigare kommunicerats vidtar vi nu konkreta åtgärder för att hantera den underpresterande divisionen Consumer Brands genom att lämna vissa bensindrivna produkter med låg marginal, huvudsakligen i Nordamerika, och justera tillverkningskapaciteten och centrala resurser för att återspegla den mindre komplexa och mer fokuserade koncernen, säger Kai Wärn.

Åtgärderna förväntas förbättra koncernens finansiella resultat redan från nästa år. Initiativen kommer också att frigöra resurser och kraft som kan fokuseras på att bygga på våra styrkor inom premiumerbjudanden under kärnvarumärkena Husqvarna och Gardena inom områden som robotgräsklippare, digitalisering och teknik för batteridrivna produkter.

-Efter flera år av starka finansiella förbättringar, kommer 2018 att avvika från den trenden. Därför är högsta prioritet för 2019 att återställa förbättringsmomentet. För att åstadkomma detta är det viktigt att genomföra prishöjningar, att återställa balansen mellan effektiviseringsprogram och kostnader för initiativ för lönsam tillväxt och leverera besparingar av omstruktureringen av divisionen Consumer Brands. Ett framgångsrikt genomförande av dessa faktorer utgör grunden för att uppnå målet om 10% rörelsemarginal 2019.
 • Apr 18, 2019

  Götene Ufo investerar i maskinparken

  Branschnytt -Detta blir en ordentlig kvalitets- och produktivitetsförbättring för vår skärning säger Sven Lans, vd på Götene Ufo AB.
  200
 • Apr 18, 2019

  Salvagnini utökar verksamheten

  Branschnytt Salvagnini Scandinavia färdigställer nu det sista med tillbyggnaden på 360 kvadratmeter, som avser utökad demohall inför den stundande Värnamo Industriexpo den 15-16 maj.
  120
 • Apr 18, 2019

  Sandvik förvärvar amerikanskt bolag

  Nyheter Stärker erbjudandet inom trådlös uppkoppling i gruvor.
  65
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT