Illustration: Manufacturing Guide.

Apr 17, 2018

Hur fungerar laserskärning?


Genom att nyttja ett ljus med specifika egenskaper kan man skapa ett skärsnitt i en mängd olika material med många olika maskintyper.

Vi har presenterat sju av dem under gruppen Laserskärning.

Laserskärning nyttjar ett ljus som består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från tex en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt med så pass hög energitäthet att material kan smältas och förångas för att skapa ett snitt. Med detta som utgångspunkt har ett antal olika standardiserade maskintyper tagits fram för att kunna nyttja lasertekniken på en mängd olika materialformat.

Fördjupa dina kunskaper om laserskärning på Manufacturing Guide.

Artikeln ingår i en utbildningsserie som Svensk Verkstad genomför i samarbete med Manufacturing Guide, med mål att bredda svensk industris produktionstekniska kunskaper.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT