Annons
May 9, 2019

Smart CAD-verktyg minimerar kvalitetsavvikelser


Livet blir enklare och roligare med hjälpmedel som underlättar kommunikation och minimerar felaktigheter.

Normalt kommuniceras ritningar och CAD-modeller mellan konstruktören och mätteknikern när kvaliteten skall undersökas på en tillverkad detalj. På ritningar och CAD-modell finns krav på mått och form- och lägestoleranser. Ofta fungerar samarbetet bra mellan de olika avdelningarna i ett företag men med några nya verktyg kan samarbetet fungera ännu bättre och minimera möjliga felaktigheter.

De verktyg vi tänker på är dels gratisprogramvaran GOM Inspect och dels det som kallas för Model Based Definition (MBD).

Vad är MBD?
Model Based Definition handlar om att på ett smart sätt kunna skapa rätt kravsättning för produkten redan i CAD-modellen så att inte ritningar behöver skapas. Mät- kontrollavdelningen kan då direkt importera kravsättningen i mätsystemet så att inte tid behöver läggas på att skapa rapporter plus undvika de fel som kan uppkomma när rapporter skapas.

Om MBD utförs på rätt sätt, från konstruktören till mätteknikern, innebär det att mycket tid och pengar kan sparas vid tillverkning av en produkt. MBD innebär ett lika stort framsteg som när vi gick från pappersritningar till att använda CAD-system.

Bäraren av information kallas PMI eller Product Manufacturing Information och består av en icke geometrisk information för produkten såsom design, mått och dimensioner, tillverkningsinformation etc. Det innebär att exempelvis all information om de mått och form- och lägeskrav som produkten har kan skapas digitalt redan vid konstruerandet och sparas i en fil som används av mätsystemet.

Vad gäller mätsystem kan ATOS-system från GOM sedan några år importera och ta hand om PMI-data och därmed skynda på och säkra upp kontrollförfarandet av en tillverkad produkt. Cascade berättar gärna mer om tekniken och hur den kan användas i praktiken.

Hur fungerar GOM Inspect?

Programvaran GOM Inspect innehåller kraftfulla funktioner för 3D jämförelser och mesh-bearbetning av punktsvärmar. GOM Inspect används idag av konstruktörer och mättekniker för egna kontroller av mätresultat och erfarenhetsåterföring till egna konstruktioner. Programvaran har laddats ned i över 150.000 exemplar och det är unikt att ett verktyg med all den här funktionaliteten kan erhållas utan kostnad.

Polygon-mesh skapande och bearbetning:
GOM Inspect konverterar automatiskt punktsvärmar till högkvalitativa polygon-meshar i STL-format. Programvaran har utmärkta funktioner för bearbetning av en mesh som slår det mesta på marknaden. Exempel på funktioner i programvaran är - Import av punktsvärmar, STL, ASCII, mm - Polygonisering av punktsvärmar till en mesh - Utjämning av meshar med kontroll - Uttunning av meshar med kontroll på förändringen - Hålfyllnadsfunktion modell bättre - Förädling av en polygonmesh - Ta ut kurvaturinfo från en mesh - Export till STL, ASCII, mm.

Omfattande programvara för kvalitetsinspektion:
GOM Inspect innehåller alla verktyg för en omfattande analys av produkter och detaljer. Exempel på funktioner för kvalitetsinspektion är - CAD-Import: STEP, IGES, JT Open - Uppriktning: Automatisk föruppriktning, RPS, 3-2-1 metoden, plan-linje-punkt, best-fit och hierarkisk uppriktning - CAD-jämförelse: yta, sektioner, punkter, mm - CAD-baserade primitiver: linjer, plan, cirklar, cylindrar, koner, mm - Analyser baserade på 2D-sektioner - Inspektionsfunktioner: dimensioner, virtuella skjutmått, vinklar, diametrar, mm - Form- & Lägesanalyser baserade på ISO 1101 och ASME Y14.5 standards - Rapportering: Screenshot, PDF’s, tabeller, mm.

Nedladdning av programvaran:
Programvaran finns att hämta på www.cascade.se, se nedladdningsknappen mitt på webbsidan. Där finner du även utbildningstillfällen med mera för GOM Inspect.

Ta gärna kontakt med Cascade på 031-840870 för mer information.

CAD
3D    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    108
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT