Jan 28, 2020

Hur digitaliserad är svetsning?


Vi har börjat vänja oss vid digitala verktyg i tillverkningsindustrin med en ständig tillströmning av smarta lösningar, men hur smart är svetsningen idag? Vi frågar Marcus Lyberg på Nitator Stainless Steel.

– Själva svetsprocessen är inte särskilt digitaliserad, men strömkällor och framför allt kringutrustning blir allt smartare, konstaterar Marcus Lyberg, svetskvalitetsansvarig på Nitator Stainless Steel i Helsingborg.

Tillverkarna av svetsutrustning bygger naturligtvis in så mycket intelligens som möjligt i sina strömkällor.

– De får alltfler finessrika inställningar, konstaterar Lyberg. Det kanske inte kan klassas som digitalisering, men på många maskiner kan man få ett kvitto, en elektronisk dokumentation på hur fogen faktiskt utfördes. I den änden finns det förstås en viss digitalisering. Den möjligheten har bara funnits i några få år.

Marcus Lyberg har järnkoll på kundernas krav på svetsning och ser till att arbeten som utförs håller måttet. Foto: Nitator Stainless Steel.

System för att säkerställa svetsprocessen har tagits fram av flera tillverkare på marknaden. Vi minns till exempel när Kemppi kom med sitt ArcQ för några år sedan, ett sätt att säkra specifikationen för ett svetsjobb, dokumentera hela svetsprocessen och dessutom verifiera och säkerställa svetsaren och dennes kompetens och certifikat innan arbetet påbörjas.

– Det finns också en fogscanner, berättar Marcus Lyberg. Man ska alltså scanna svetsfogen och få information om möjliga fel, a-mått och så vidare och larmar om svetsen inte stämmer mot aktuell standard . Men de scannrarna känns inte riktigt tillförlitliga ännu.

Digitaliserad utbildning
I utbildningssammanhang kommer digitaliseringen mer till sin rätt. Här finns stora möjligheter.
– När man ska lära sig utföra svetsning finns en del digitala hjälpmedel. Med ett digitalt svetshandtag kan man lägga en svetsfog på en platta och hela tiden se resultatet. Det är bara en visualisering men ett väldigt bra hjälpmedel som samtidigt gör att man kan öva utan att förstöra material, gas, el och tillsatser i verkligheten. Man behöver inte skydda ögonen och så vidare.

– I utbildningssammanhang har vi nog de största fördelarna med digitaliseringen än så länge.
– När fogen väl är lagd är naturligtvis den elektroniska dokumention som systemet skapat, väldigt användbar. Inte minst för att internt utbilda och diskutera svetsning. Där har dokumentationen en väldigt bra poäng.

– Den nya tekniken bidrar på det sättet till att göra oss till bättre svetsare.

– Men man måste nog i det här traditionella yrket anstränga sig lite för att ta till sig tekniken, vara nyfiken och tänka lite själv.
– Står man som vanligt och svetsar inne på sin verkstad vet man nog inte om att det faktisk finns mycket ny teknik att tillgå.

Det finns krafter som verkar för en digitalisering av svetsprocessen. Vinnova stöttar baland annat ett projekt under rubriken Smart svetsning som angriper problemet på tre sätt; för det första identifiera och anpassa databaser och analysverktyg för att förutsäga svetstekniker. För det andra verifiera att simuleringsverktyg kan användas för att ersätta praktiska svetsförsök och förtester, och för det tredje att utveckla ett generiskt arbetssätt för hur digitala verktyg för processplanering av svets ska göras.

Ett annat Vinnova-stött projekt syftar, i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, till att ta fram ett digitalt verktyg för prediktering av egenskaper i svetsar i duplexa, rostfria stål.

Kringutrustning utvecklas
Utvecklingen av svetsutrustning är alltid levande och intensiv och Marcus Lyberg konstaterar att det händer en hel del på den fronten.
– Det finns längre slangpaket, det finns kortare. Du har mindre strömkällor som faktiskt är vattenkylda, du kan köra dom på 230 eller 400. Du har handtag för svetsare med små händer...

– Vi är ju så oerhört glada att vi även får in tjejer i svetsyrket. Men de har ofta lite mindre händer.

– På tillbehörssidan händer det alltså grejor och här sker en intensiv produktutveckling. Se bara på dagens hjälmar med aktiva skärmar som gör att man inte behöver fälla upp skärmen och sparar därmed nackar. Till exempel.

– Men när det gäller tillsatsmaterial, gas och såna saker – jag vet inte om jag ser några trolleritrick där ännu, nej...

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    9