Foto: Emilia Jiménez-Bergmark, Teknikföretagen/Bredda Bilden.

Sep 24, 2020

Hur attraherar arbetsgivare dagens studenter och akademiker?


Det här tycker hela 64 procent av den målgruppen är det viktigaste vid valet av arbetsgivare, enligt ny rapport.

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö är viktigast när Sveriges studenter och akademiker i början av karriären väljer arbetsgivare. Det visar årets Young Professional Attraction Index, YPAI. Men undersökningen visar också att män förväntar sig högre lön än kvinnor för samma arbete.

– I  genomsnitt förväntar sig män åtta procent högre lön än kvinnor för samma arbete, vilket riskerar återspeglas i lönekuvertet. Det här är ett arbetsgivaransvar att ta på allvar. Arbetsmarknaden behöver vidta fler åtgärder för att uppnå jämställda löner. Både för att bli en attraktiv arbetsgivare men också för jämställdheten i Sverige generellt, säger Julia Granström som är ansvarig för undersökningen på Academic Work.

I årets undersökning framgår att hela 64 procent av de tillfrågade anser att trevliga kollegor och bra arbetsmiljö är den enskilt viktigaste faktorn när de värdesätter en arbetsgivare.

– Det handlar om mjuka värden såsom stämningen bland kollegor och chefer, god kommunikation och goda samarbeten inom organisationen. Under oroliga tider, som vårens pandemi och ekonomiska osäkerhet, blir det enligt målgruppen ännu viktigare med goda relationer och goda interna samarbeten för att tillsammans kunna ta sig igenom krisen, säger Julia Granström, ansvarig för undersökningen på Academic Work.

Transparent och tydlig lönepolitik

Liksom de senaste årens undersökningar är "en bra lön" något som Sveriges studenter och akademiker i början av karriären prioriterar. En bra lön är också en rättvis lön, menar målgruppen. Den är marknadsmässig och ligger i linje med lönen hos de kollegor som utför samma arbetsuppgifter, har samma utbildningsbakgrund och presterar på samma nivå. För dem är en transparent och tydlig lönepolitik en förutsättning för att de ska känna sig nöjda med sin lön. Undersökningen visar dock på en diskrepans mellan kravet på rättvisa löner och vad man själv förväntar sig för lön.

Män förväntar sig högre lön än kvinnor

– Vi har genom djupintervjuer fått svar på vilken lön som målgruppen faktiskt förväntar sig. Resultatet visar att young professionals inom kompetensområdena IT och teknik förväntar sig högre lön än de inom exempelvis ekonomi. Det kan tänkas bero på att kompetensbristen, och därmed efterfrågan, är högre inom dessa områden, säger Julia Granström.

Det framkommer också att män förväntar sig mer betalt än kvinnor, i snitt åtta procent högre lön, för samma arbete. En slutsats är att jämställda löner aldrig kommer att uppnås så länge man litar till att individuella lönesamtal ska ta oss dit.

– Att löneförväntan skiljer sig mellan könen gör att det måste läggas ett större ansvar på arbetsgivare om vi ska uppnå jämställda löner i Sverige. Detta är ett ansvar som Sveriges arbetsgivare måste ta för att lyckas attrahera framtidens medarbetare, säger Julia Granström.

Undersökningen, som presenteras i rapporten YPAI 2020, förklarar också hur arbetsgivare kan bli bättre på att ta ansvar – bland annat genom att syna sin egen lönekultur.

– Det första steget är att se över sin lönestatistik. Hur ser det ser ut egentligen, är det verkligen så jämställt som vi tror? Det andra steget är att ta ansvar för löneskillnaden. Som undersökningen visar kommer vi fortsatt att se löneskillnader mellan män och kvinnor om löner sätts utifrån traditionella lönesamtal där den anställde får argumentera för sin lön. Det tredje steget är att arbeta med hårda värden vid lönesättning. Sätt upp tydliga riktlinjer för hur dessa värden, som exempelvis utbildning och arbetslivserfarenhet, ska påverka lönen, säger Markus Åberg, strategisk rådgivare på Academic Work.

Listan i sin helhet:

1. Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö, 64%
2. Intressanta och utmanande arbetsuppgifter, 56%
3. Bra lön och förmåner, 53%
4. Karriär och goda utvecklingsmöjligheter, 48%
5. Bra chef och ledarskap, 47%
6. Trygg anställning, 36%
7. Flexibilitet och work-life balance, 35%
8. Företagets värderingar och kultur, 26%
9. Geografiskt läge, 23 %
10. Jämställdhet, mångfald och hållbarhet, 23%


Om Young Professional Attraction Index (YPAI)

Academic Work har, tillsammans med Kantar Sifo, skapat ett modernt mått på arbetsgivares attraktivitet bland studenter och akademiker i början av karriären – Young Professional Attraction Index (YPAI). Drygt 6000 personer deltog i den svenska delen av studien 2020. Med hjälp av YPAI vill Academic Work inspirera landets arbetsgivare att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Undersökningen, som genomförs av Kantar Sifo i Academic Works databas, inkluderar frågor om vad som är viktigt när man väljer arbetsgivare, hur utvalda arbetsgivare uppfattas och hur väl man känner till svenska arbetsgivare. Undersökningen ger också 100 arbetsgivare ett attraktivitetsindex. Metoden är hämtad från globalt validerade studier kring varumärkens anseende. Svarsalternativen har målgruppen själv definierat i Academic Works egen förstudie, något som är ovanligt i liknande studier och ger en möjlighet att snabbt se trendförändringar hos målgruppen.

Academic Work rekryterar och hyr ut akademiker som fortfarande studerar, eller som är i början av karriären – young professionals. Sedan starten 1998 har vi förmedlat över 140 000 jobb till young professionals och försett våra kunder med lika många nya kollegor. Academic Work finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Schweiz och tillhör koncernen AW Group. Academic Work är Sveriges största bemanning- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT