Enertech Helene Richmond

Helene Richmond. Foto: Enertech.

Nov 25, 2019

Hon blir vd för Enertech


Ett anrikt företag med utveckling och tillverkning i Ljungby.

 

Helene Richmond tillträdde den 1 november som ny VD på Enertech AB och koncernchef för Enertech Group. Helene Richmond är civilingenjör och kommer närmast från SKF i Göteborg, där hon arbetat internationellt i olika ledande befattningar inom försäljning och marknadsstrategi.

– Enertech är ett anrikt och gediget bolag, men det är också ett företag som tänker framåt. Min vision är att vi ska fortsätta driva utvecklingen av olika värmelösningar. Många av våra produkter bidrar aktivt till minskad klimatpåverkan och den efterfrågan kommer bara att öka. Jag ser fram emot att få vara med på den fortsatta resan, säger Helene Richmond.

Välkända varumärken
Enertechs verksamhet finns huvudsakligen i Ljungby, med dotterbolag i flera länder i Europa, och omfattar välkända varumärken som CTC Värmepumpar, Bentone brännare och Osby Parca pannor med flera.

Historien sträcker sig till 1923 då tre tekniker i Göteborg började tillverka produkter för uppvärmning. Bolagets namn blev CTC - initialerna hos grundarna Celsius-Tellander-Clarin. Produktion av värmepannor påbörjades i Ljungby år 1931. Sedan dess har många vindar blåst. Bland annat förvärvades CTC 1984 av Saab-Scania och Enertech gruppen bildades med Saab-Scanias övriga bolag inom värmebranschen. Efter klartecken från Konkurrensverket i januari 2017 ingår Enertech Group numera i Nibe-koncernen.

Målsättningen är att Enertech ska växa långsiktigt med egna varumärken, och fortsätta ha en stark egen produktutveckling och produktion.

Fortsatt tillväxt
– Vi siktar på att utöka erbjudandet av olika värmepumpar både på den svenska och utländska marknaden. Även framöver vill vi vara bäst på marknaden vad gäller robusta, användarvänliga produkter med bästa möjliga kvalitet, säger Helene Richmond.

Helene har varit verksam som styrelseledamot i styrelsen för NIBE Industrier AB sedan 2015.

Enertech AB är en av Europas ledande tillverkare av värmeprodukter såsom bergvärmepumpar, luft/vatten värmepumpar, pelletspannor, vedpannor m.m. och finns representerat via dotterbolag, återförsäljare och distributörer i ett stort antal länder över hela världen. I Enertech Group ingår dotterbolag i Schweiz, Tyskland, England, Belgien och Norge. All utveckling och tillverkning av företagets produkter sker på huvudkontoret i Ljungby i Småland. Företaget har cirka 250 anställda.

 

CTCLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT