Foto: Profilgruppen.

Apr 21, 2021

Högtryck i småländska Åseda


Profilgruppen rivstartar första kvartalet med ökade volymer och treskift.

Profilgruppen i Åseda ökar i första kvartalet. Intäkterna ökade till 460,1 Mkr (401,1), upp 15 procent jämfört med föregående år. Den främsta orsaken är att leveransvolymerna har ökat med cirka 28 procent till 10 150 ton (7 900) aluminiumprofiler. 

Volymökningen följer plan och den nya produktionsanläggningen har producerat profiler i treskift under hela kvartalet, skriver bolaget i rapporten.

"Vår produktionsapparat har gått för högtryck hela kvartalet. Leveranserna från den nya pressanläggningen ökar successivt och den har producerat i treskift sedan slutet av förra året. Nästa steg tas i andra kvartalet. Det operativa resultatet, rensat för engångseffekter, är något lägre än samma period förra året, vilket är enligt förväntningarna," skriver ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling i rapporten.

Kvartalets rörelseresultat landade på 35,1 Mkr (26,0). Ett stigande råvarupris gav en positiv lagereffekt om 13,0 Mkr (0,0), vilket tillsammans med andra engångseffekter har påverkat resultatet med 18,0 Mkr (0,0). Marginalen i nuvarande produktmix har påverkat resultatet negativt.

Rörelsemarginalen var 7,6 procent (6,5) och nettoresultatet blev 24,3 Mkr (11,4) i första kvartalet.

Profilgruppen tillverkar strängpressade profiler och komponenter i aluminium för användning i många branscher, exempelvis inredning, bygg, fordon och elektronik. Den egna tillverkningen sker uteslutande i Åseda och omfattar fyra presslinjer för tillverkning av aluminiumprofiler, anodiseringsanläggning för ytbehandling och vidareförädling i form av exempelvis skärande bearbetning, bockning och stansning. Företaget har helautomatiserade anläggningar för bearbetning, lackering och förpackning av inredningsdetaljer.

Ett tiotal underleverantörer breddar utbudet av förädlingsmöjligheter. Profilgruppen startades 1981 i småländska Åseda.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT