Esmaeil Sadeghi, programansvarig Masterprogram Additiv tillverkning, Vahid Hosseini, programansvarig Internationell Maskiningenjör och Per Nylén, prefekt Institutionen för Ingenjörsvetenskap. Foto: Högskolan Väst.

Jan 25, 2021

Högskolan Väst möter teknikomställningen med nya spetsutbildningar


Den snabba teknikomställning som sker just nu ställer helt nya kompetenskrav på industrins medarbetare.

Högskolan Väst möter utmaningen med ett tiotal spetsutbildningar inom produktionsteknik för både erfarna och blivande ingenjörer.

– Vår omvärldsbevakning och dialog med samverkanspartner visar på flera stora samhällsutmaningar framöver. Bland annat förändras kompetensbehoven inom industrin oerhört snabbt. Som lärosäte vill vi helst ligga några år före i planeringen för att kunna matcha aktuella utbildningsbehov, berättar Per Nylén, prefekt Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst.

– Under kommande fem år lanserar vi ett antal nya program och ett stort antal kurser inom produktionsteknik. Det är både masterutbildningar inom specifika teknikområden och ingenjörsprogram med nya inriktningar. Alla masterutbildningar får en internationell profil och blir tillgängliga online, inte minst för att yrkesverksamma ingenjörer ska få större flexibilitet, säger Per Nylén.

Flexibilitet för yrkesverksamma

– Parallellt utökar vi kursutbudet rejält för att erfarna ingenjörer ska kunna bygga på med specialistkunskaper inom nya teknikområden. Det är en del i vår satsning för att underlätta ett livslångt lärande, påpekar Per Nylén.

Hösten 2021 startar högskolan ett tvåårigt masterprogram i additiv tillverkning med fokus på metalliska material och applikationer med höga prestandakrav. Flera industriföretag har deltagit i utvecklingen av programmets innehåll och studenterna kommer att möta industriföretag under sin utbildning. Kommande år planeras fler utbildningar på avancerad nivå inom additiv tillverkning, autonoma fordon, artificiell intelligens, datasäkerhet och svetsning.

I januari 2022 startar Högskolan Väst även en ny treårig internationell maskiningenjörsutbildning. Den har ett bredare innehåll än traditionella maskiningenjörsprogram och ger multidisciplinära kunskaper om framtidens produktion, material och fabriker.

Båda programmen har en stark internationell inriktning och förbereder studenterna för arbete över hela världen. Praktik kan genomföras utomlands och högskolans internationella studentrekrytering ger erfarenheter av olika kulturer.

Världsledande forskning

– De här studenterna lär bli mycket intressanta för industriföretag som arbetar internationellt. Dessutom knyter programmen an till den spetsforskning som pågår i vår produktionstekniska forskningsmiljö, där vi inom vissa teknikområden är världsledande, säger Per Nylén.

GKN Aerospace i Trollhättan är ett av flera företag som högskolan samverkar med både vad gäller utbildning och forskning. Koncernen är en av få aktörer i världen som utvecklar och tillverkar avancerade delar till flygmotorer och rymdraketer.

– För oss är det oerhört viktigt att ha spetskompetens inom produktionsteknik eftersom vi utvecklar produkter med extremt höga krav på hållbarhet, säger Henrik Runnemalm, forskningschef GKN Aerospace Engine Systems.

– Teknikomställningen innebär att vi behöver lösa problem på nya sätt och med mer avancerade verktyg. För att våra ingenjörer ska kunna fylla på med nya specialistkunskaper krävs en kontinuerlig dialog mellan akademi och industri. Tillsammans med Högskolan Väst och andra lärosäten skapar vi utbildningsformer som går att kombinera med det dagliga ingenjörsarbetet, säger Henrik Runnemalm.

FAKTA

Högskolan Väst driver spetsforskning och utbildning inom produktionsteknik.
10 industrinära ingenjörsprogram och ett 40-tal kurser för yrkesverksamma– varav de flesta hålls både på campus och på distans.
2 utbildningar på forskarnivå
Är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande, AIL.
9 av 10 studenter får jobb inom 1–1,5 år.




Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT