Mar 31, 2021

Högre stålpriser ger BE Group bra siffror första kvartalet


Omvänd vinstvarning kommer nu från bolaget.

BE Groups rörelseresultat för första kvartalet 2021 bedöms överträffa bolagets lönsamhetsmål beroende på högre stålpriser, förbättrade marginaler och lägre kostnader. Koncernens nettoomsättning uppskattas till 1 100 MSEK (1 118). Det underliggande rörelseresultatet förväntas uppgå till mellan 65 – 70 MSEK (42). Rörelseresultatet inklusive lagervinster förväntas öka väsentligt och uppgå till mellan 78 – 85 MSEK (-4). Rörelseresultatet under första kvartalet 2020 påverkades av jämförelsestörande poster på -35 MSEK.

Marknadens återhämtning stärker Be Groups kvartal

Marknaden har under inledningen av året fortsatt återhämta sig och stålpriserna som steg kraftigt under slutet av 2020 har fortsatt stiga. Detta tillsammans med god kostnadskontroll har lett till ett starkt första kvartal för BE Group.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och den slutliga rapporten för första kvartalet 2021 kommer att publiceras som planerat den 20 april 2021 kl. 14:00. BE Group kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen innan delårsrapporten för första kvartalet har publicerats.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    60
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT