May 10, 2016

Högkonjunktur för Sveriges underleverantörer


"Vi märker helt klart att produktionen återvänder till Sverige." Anders Ekdahl, vd på Svensk Industriförening Sinf, presenterade Underleverantörsbarometern på Elmia idag.

Anders Ekdahl, vd på Svensk Industriförening Sinf, presenterade Underleverantörsbarometern på Elmia idag.

Underleverantörsbarometern görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det första kvartalet 2016, och med prognoser för det andra kvartalet, visar att sex av tio svenska underleverantörer upplever en högkonjunktur och att var tredje planerar att anställa under andra kvartalet 2016.

– Vi märker helt klart att produktionen återvänder till Sverige. Majoriteten av företagen har ökat omsättningen och ser en fortsatt ökad orderingång. Andelen företag som avser anställa i närtid ökar och är den högsta på fem år. Även om det är brist på utbildad arbetskraft är företagen optimistiska. Ett skäl kan vara den ökade graden av automation och digitalisering inom industrin som lockar andra målgrupper än tidigare, säger Anders Ekdahl.

Siffror från Underleverantörsbarometern:

  • 49 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. Det kan jämföras med 51 procent i förra Underleverantörsbarometern.
  • Drygt hälften av underleverantörerna (52 procent) har ökat sin omsättning första kvartalet 2016 jämfört med 50 procent föregående kvartal.
  • 54 procent av företagen bedömer att orderingången ökar under andra kvartalet 2016 vilket kan jämföras med 45 procent inför det första kvartalet 2016.
  • Andelen underleverantörer som planerar att öka sin personalstyrka under första kvartalet ökar från 27 procent till 31 procent. Andelen som planerar att säga upp har ökat från 6 till 8 procent.Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT