Ola Rollén, vd och koncernchef, Hexagon AB. Foto: Hexagon.

Jul 24, 2020

Hexagons omsättning minskade, men rörelsemarginalerna ökade


Affärsmodell mot mer mjukvara har lönat sig.

Vd Ola Rollén ger sin kommentar på rapporten.

-Trots utmanande förutsättningarrapporterar vi en, för andra kvartalet, rekordhög rörelsemarginal om 25,3 procent (24,5) tack vare fortsatt tillväxt inom mjukvara samt starkt fokus på kostnadskontroll. Det är uppenbart att skiftet i affärsmodell mot mer mjukvara har lönat sig och gör det möjligt för oss att vara mycket mer motståndskraftiga i svåra tider. Jag är stolt över våra anställda. De har övervunnit många utmaningar, snabbt anpassat sig till en ny kostnadsstruktur och fortsatt att serva våra kunder utan några större störningar.

Kina återhämtade sig starkt under andra kvartalet och rapporterade en organisk tillväxt om 16 procent. Europa och Nordamerika drabbades hårt av pandemin på grund av statliga nedstängningar, vilket resulterade i en försäljningsminskning om -8 procent (-10 procent organisk tillväxt) för koncernen. Liksom det föregående kvartalet påverkades divisionerna Manufacturing Intelligence och Geosystems mest och rapporterade en organisk tillväxt om -14 procent respektive -16 procent. Den mjukvarurelaterade verksamheten växte; Safety & Infrastructure rapporterade 14 procent organisk tillväxt tack vare stark efterfrågan inom offentlig säkerhet och geospatial kartläggning, och PPM rapporterade en organisk tillväxt om 1 procent, främjad av en god efterfrågan inom portföljerna för asset information management samt AEC (architect, engineering and construction) design mjukvara.

Trots att marknadsförutsättningarna är fortsatt osäkra, tror vi att detta är botten. Som tidigare kommunicerats, implementerar vi ett långsiktigt  ostnadsbesparingsprogram som beräknas resultera i årliga kostnadsbesparingar om cirka 125-150 MEUR med full effekt från slutet av 2020. Implementeringen av dessa långsiktiga åtgärder förväntas uppväga en återgång av de kortsiktiga besparingseffekterna. Vårt starka kassaflöde och vår finansiella position gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla revolutionerande lösningar som driver effektivitet, produktivitet och kvalitet hos våra kunder.


Ola Rollén, vd och koncernchef, Hexagon AB

Andra kvartalet 2020 i siffor 

- Nettoomsättningen minskade med -8 procent till 896,6 MEUR (976,0). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -10 procent

- Rörelseresultatet (EBIT1) minskade med -5 procent till 226,5 MEUR (239,2)

- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 220,1 MEUR (232,3)

- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 180,5 MEUR (190,5)

- Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,49 EUR (0,52)

- Det operativa kassaflödet ökade till 239,2 MEUR (178,3)
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT