Hexagons vd Ola Rollén. Foto: Hexagon.

Jul 5, 2019

Hexagon vinstvarnar


700 får lämna.

Efter att Hexagon rapporterat god tillväxt i Kina under de senaste kvartalen har utvecklingen under juni varit mycket svagare än förväntat. Den huvudsakliga orsaken till inbromsningen är ökad geopolitisk osäkerhet rörande världshandeln, speciellt inom elektroniksegmentet inom divisionen Manufacturing Intelligence i Kina. Efterfrågan inom de övriga marknaderna och divisionerna har dock varit i linje med vad som tidigare kommunicerats.

Enligt den preliminära rapporteringen förväntas Hexagons försäljning under det andra kvartalet 2019 uppgå till cirka 975 MEUR, motsvarande organisk tillväxt om -1 procent för gruppen. Den organiska tillväxten väntas uppgå till 3 procent för GES och -5 procent för IES. EBIT1 (rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär) för gruppen förväntas uppgå till cirka 237 MEUR, jämfört med 228 MEUR för andra kvartalet 2018.

Hexagon har tagit proaktiva omstruktureringsåtgärder för att säkerställa att bolaget når sina finansiella mål år 2021. Hexagon har tagit en engångskostnad om 44 MEUR under det andra kvartalet 2019 för att reducera antalet medarbetare globalt med cirka 700 personer, vilket förväntas att resultera i årliga besparingar om 51 MEUR i slutet av 2020.

Hexagon publicerar delårsrapporten för andra kvartalet 2019 fredagen den 26 juli kl. 08:00. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT