Foto: Härdservice.

Nov 13, 2017

Härdservice i Kolbäck nu ISO-certifierat


Det är full fart framåt för Härdservice som i juni expanderade gruppen med förvärvet av Kolbäcks Värmebehandling AB. Förvärvet heter numera Härdservice i Kolbäck AB och är sedan sedan den 31 oktober även ISO-certifierat.

Härdservice i Kolbäck erbjuder värmebehandling och lödning av stål- och metallprodukter. Verksamheten bedrivs i egna lokaler och omfattar sätthärdning, karbonitrering, seghärdning, mjukglödgning och kopparlödning samt laboratorietjänster.

Sedan 31 oktober i år uppfyller Härdservice i Kolbäck kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN 14001:2015, vilket certifieras av RISE Research Institutes of Sweden AB.

Den internationella organisationen för standardisering (ISO) är den mest uppdaterade standarden för ledningssystem för kvalitet och miljö. ISO fokuserar på riskbaserat tänkande och pålitlighet i företagens samtliga processer, vilka skall bidra till att förbättra kommunikation, effektivitet och ständiga förbättringar.

Härdservice i Kolbäck AB ingår i Härdservice i Halmstad AB (www.hardservice.se), vilken har ett komplett erbjudande under samma tak innefattande sätthärdning, karbonitrering, vakuumhärdning, gasnitrering, nitrokarburering, svartoxidering, seghärdning och mjukglödgning, vakuumlödning och laboratorietjänster samt kundanpassad utbildning inom materialteknik , ståltillverkning, materialprovning och värmebehandling.

Härdservice i Halmstad AB är sedan länge certifierade enligt ISO 9001/14001.

-Vi är glada att vi uppfyller de krav som ställs i ISO 9001 & 14001 och känner att det bidrar till att ytterligare stärka våra kunders förtroende för oss som en pålitlig och kvalitetsorienterad leverantör med modernt miljötänkande, säger Jimmy Zuban, huvudägare och koncernchef Härdservicegruppen.

-Införandet av ISO 9001 & 14001 har skett med stort engagemang från såväl kunder som personal och är ytterligare ett bevis på Härdservicegruppens vilja och kraft att leda utvecklingen, säger Joel Öberg, platschef Härdservice Kolbäck.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT