Härdservice

Magnus Aronsson, Härdservice och Kjell Jacobsson, samhällsbyggnadschef, Hallstahammars kommun. Foto: Härdservice.

Mar 24, 2020

Härdservicegruppen expanderar och bygger nytt


Den första etappen innefattar ett investeringsprogram om 15 miljoner.

Etableringen av en ny värmebehandlingsenhet i Hallstahammars Kommun är ett resultat av det framgångsrika förvärv Härdservice gjorde för snart 3 år sedan av KVB Kolbäcks Värmebehandling AB.

Verksamheten i Kolbäck har sedan förvärvet 2017 genomgått en väsentlig expansion genom installation av nya ugnar, tvätt och laboratorium, allt för att kunna möta den ökande efterfrågan på värmebehandlingstjänster. 

Utvecklingen har varit så pass betydande att 11 000 kvm industrimark nyligen förvärvats av Hallstahammars kommun, där en helt ny värmebehandlingsanläggning kommer byggas och driftsättas.

Anläggningen kommer ligga utmed E18 Hallstahammar och får därigenom ett utmärkt logistiskt läge i den expansiva Mälarregionen.

11000 kvm, Eriksberg, Hallstahammar. Bild: Google maps.

-Förvärvet av marken från Hallstahammars kommun ger oss betydligt större möjlighet att både bredda och fördjupa verksamheten, vilket vi tror blir en fördel för såväl kunder och leverantörer som personal, säger platschefen Joel Öberg.

-Redan ett år efter förvärvet såg vi att vi började närma oss gränsen vad som var möjligt att hantera i den befintliga fastigheten. Tillsammans med ett utomordentligt gott och konstruktivt stöd från Hallstahammars Kommun utreddes olika alternativ för en expansion och valet föll på att förvärva en större industritomt utmed E18 Hallstahammar, förklarar Joel Öberg. Marken ligger direkt vid den nya avfart Hallstahammar som kommer byggas i anslutning till att den återstående 2+1 vägen mellan Västerås och Köping byggs ut till motorväg med start 2022. Ur logistisk synvinkel blir detta ett förträffligt läge i den snabbt expanderande Mälardalen.

Anläggningen kommer att byggas i etapper där den första etappen ger en dryg fördubbling jämfört med idag i Kolbäck. All befintlig kapacitet kommer i samband med anläggningens färdigställande, flyttas över till den nya anläggningen parallellt med en ökad kapacitet.

Samtidigt kommer erbjudandet också att breddas med några fler processer, vilka kan drivas antingen i egen regi eller tillsammans med partners. Ett flertal diskussioner förs nu på bred front om sådana möjligheter.

-Vi kommer även öka kunskapsdjupet i de tjänster vi levererar för att på så sätt attrahera både en större geografisk marknad och mer krävande kunder inom högteknologiska områden, säger Joel Öberg.

-I den första etappen räknar vi med ett investeringsprogram om ca 15 MSEK, vilket dock kan komma bli mer beroende på vilka nya processer som tillförs, vilken kapacitet vi strävar efter och vilka möjliga samarbetspartners vi kan attrahera. Tillsammans med Hallstahammars Kommun ser vi en styrka i att fler liknande företag som vårt etableras i samma område eftersom det sammantaget skapar större kraft och intresse för såväl kunder, leverantörer och blivande arbetssökande.

Magnus Aronsson, Härdservice, Madeleine Ahlqvist, näringslivschef & Kjell Jacobsson, samhällsbyggnadschef, Hallstahammars kommun. Foto: Härdservice.

-Möjligheten vi fick att förvärva marken av Hallstahammars kommun är väldigt uppskattad och vi tackar kommunen för ett väldigt bra samarbete, säger Jimmy Zuban och Magnus Aronsson, ägare till Härdservice.

-Vi är stolta och glada att Härdservice har valt att bli kvar på orten och väljer att utvecklas genom att bygga nytt. För oss är det viktigt att ta hand om våra företag och hjälpa dem att växa och skapa tillväxt, både för sig själva och för Sverige. Jag personligen ser fram emot att ha en fortsatt fin relation med företaget, ett företag som jag tror mycket på, säger Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i Hallstammars kommun.

Härdservicegruppen, med värmebehandlingsanläggningar i Halmstad och Kolbäck, har ett komplett erbjudande såsom sätthärdning, karbonitrering, vakuumhärdning, släckglödgning, utskiljningshärdning, gasnitrering, nitrokarburering, svartoxidation, seghärdning och mjukglödgning samt laboratorietjänster och kundanpassad utbildning. Företaget erbjuder även industriell ugns-, induktions- och vakuumlödning. Anläggningarna i Halmstad och Kolbäck är certifierade enligt ISO 9001/14001.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT