Foto: MVR.

Mar 14, 2019

Har du mycket att göra men vågar inte anställa?


Här kommer 5 tips från MVR.

Enligt Sinfs senaste Underleverantörsbarometer utnyttjar rekordmånga företag nästan hela sin produktionskapacitet, hela 48% av de svarande bolagen uppger att de nyttjar 81-100% av kapaciteten. Att behöva anställa är något positivt och definitivt bättre än att behöva säga upp. För ett mindre företag kan en nyanställning kännas som ett stort steg. Det är ett ansvar både ekonomiskt och i förhållande till den person som ska anställas. En ny medarbetare innebär inte bara högre kostnader, det är också en ny person som ska fungera i gruppen och ge ny energi. Men hur kan man tänka om en anställning känns riskfylld?

Mekaniska Verkstäders Riksförbund - MVR tipsar:

1. Är den ökade arbetsmängden permanent?

Är arbetsanhopningen tillfällig är det enklast att lösa den med övertidsarbete. Se till att det inte blir en vana och att arbetstidsregler inte överskrids.

2. Lägg om produktionen och försäljningen

Många branscher har säsongsvariation. Kan du påverka kunderna så ni får leverera vid annan tidpunkt? Kan ni producera effektivare? Se även över hur ni säljer. Många företag säljer när orderstocken sjunker, vilket ofta ger ett ryckigt produktionsflöde. Sälj hela tiden.

3. Köp in arbetsmoment

Undersök om det finns enklare arbetsmoment som kan läggas ut på en underleverantör. Det innebär rörliga kostnader som följer försäljningen. Lägg helst inte ut mer avancerade moment och se till att det är du som hanterar kontakten med kunden hela vägen.

4. Hyr in personal

Finns det bemanningsföretag eller någon kollega som har resurser som kan hyras in? Gå igenom den kommande produktionen på lite längre sikt och försök att få kontinuitet även med inhyrd personal.

5. Titta på alternativa anställningsformer

Timanställningar och visstidsanställningar kan vara en lösning. Se till att du anställer med rätt anställningsform. Vill du lära känna en kommande medarbetare kan du erbjuda praktikplats inom vissa yrkesområden. Undersök om det till exempel finns YH-utbildningar som passar ditt behov. Tänk på att alltid kontakta en arbetsrättsjurist innan anställning.

MVR • May 22, 2019

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  Reportage "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  0
 • May 22, 2019

  Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode

  Reportage Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.
  0
 • May 22, 2019

  Boliden satsar på vindkraft

  Miljö Har tecknat ett långsiktigt elförsörjningsavtal med ett företag inom vindkraftsutveckling, vilket innebär utökad produktion av fossilfri el i både Finland och Sverige.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Bror Tonsjö_Anna Lönnroth Reportage

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  0
 • Bror Tonsjö_Claes Tengström-1 Reportage

  Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode

  Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.
  0