Oct 13, 2016

Har du koll på miljökraven för råvaror och komponenter i din tillverkning?


HANZA har utvecklat en unik produkt som ska förenkla efterlevnaden av de nya globala miljökraven.

HANZA Holding AB (publ) lanserar en tjänsteprodukt, Material Compliance Solution, som gör det möjligt för kunder att möta nya, strängare, miljödirektiv från EU och USA.

”Det kommer kontinuerligt nya, kloka lagkrav på produkter för att begränsa användningen av ämnen som utgör en fara för miljön och samhället.”, säger Bengt Emesten, Senior Vice President Sourcing på HANZA. ”Men det kan vara svårt att följa och överblicka den utvecklingen som produktägare. Därför har vi utvecklat en ny unik tjänsteprodukt som gör det enkelt för våra kunder att möta befintliga och eventuella nya direktiv.”

I dag finns flera krav på produktägare såsom RoHS och REACH, som begränsar användningen av ämnen som är kända för att utgöra en fara för människor, och Conflict Minerals som syftar till att stoppa användandet av olaglig utvinning av metaller. HANZAs tjänst ger kunden fullständiga rapporter rörande efterlevnad. Bland annat spåras komponentdata och efterlevnad mot materiallistor, produktdokumentation samt tekniska förändringar. Dokumenterade bevis på överensstämmelse lagras tillsammans med deklarationer och certifikat för externa revisioner.

”Det här är en viktig del i vår breddning till att också vara ett kunskaps- och tjänsteföretag”, avslutar Bengt Emesten.

Foto: Pixabay.
    Annons
  • Komplett och helautomatiserad spårbarhetsetikettering

    Upptäck vår kompletta och tillförlitliga etiketteringslösning för kretskort som ger möjlighet att automatisera spårbarheten och samla in smarta tillverkningsdata från produktionslinjer för ytmonterade komponenter.
    69
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT