Vanessa von Zweigbergk. Foto: SINF.

Aug 19, 2019

Har du koll på karensavdraget?


Den 1 januari 2019 ändrades både Sjuklönelagen och Socialförsäkringsbalken så att den tidigare karensdagen avskaffades. I stället infördes en annan karens som ska vara mer lika för alla.

I samband med detta ändrades även kollektivavtalen. 

Vanessa von Zweigbergk på Sinf förklarar.

Karensdagen försvann och har ersatts med ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Tanken är framförallt att detta ska innebära en mer rättvis ”självrisk”, och att avdraget ska bli detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Arbetstagare som arbetar obekväma arbetstider såsom sjuksköterskor, poliser och räddningstjänstpersonal har via den tidigare karensdagen kunnat få ett ganska stort löneavdrag, eftersom det inte finns någon begränsning på hur lång eller kort en karensdag kan vara.

Karensavdrag
Karensavdrag är inte kopplat till den första dagen i sjuklöneperioden, utan är alltid 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning som den anställde har.

Förändringen innebär att den som blir sjuk får sjuklön från första dagen i sjuklöneperioden. Från sjuklönen gör man sedan ett karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar eller hur mycket den anställde skulle ha arbetat den första sjukfrånvarodagen.

Räkneexempel
Utgångspunkten för beräkningen av en arbetstagares sjuklön är att sjuklönen utgör 80 procent av anställningsförmånerna.
Från den framräknade sjuklönen (80 % av anställningsförmånerna) ska ett avdrag göras med ett belopp som motsvarar 20 procent av den sjuklön (med bortseende från karensavdrag) som arbetstagaren beräknas få under en genomsnittlig vecka (kalendervecka om sju dagar).

Om en arbetstagare har en genomsnittlig veckolön (beräknad utifrån avtalad månadslön, dagslön eller timlön) om 7.000 kronor, utgör sjuklönen (utan karensavdrag) 5.600 kronor. Med denna utgångspunkt blir arbetstagarens karensavdrag 1.120 kronor. Om arbetstagaren ifråga skulle ha arbetat 8 timmar varje dag och har varit sjukfrånvarande i 1,5 dagar, räknas den faktiska sjuklönen ut på följande sätt.

1.680 kronor (80 % av anställningsförmånerna, som ju är 2.100 kronor för 1,5 dagar) - 1.120 kronor = 560 kronor.
Eftersom karensavdraget ska göras från sjuklönen, kan avdraget aldrig bli större än vad som skulle ha betalats i sjuklön för sjuklöneperioden. Om den ovannämnda arbetstagaren bara är sjuk i en halv dag (alltså skulle ha arbetat 4 timmar), blir löneavdraget i exemplet 700 kronor. Sjuklönen på det beloppet är 560 kronor. Då karensavdraget (1.120 kronor) är ett högre belopp, får arbetstagaren i exemplet inte någon sjuklön alls. Sjuklönen blir helt enkelt noll kronor.

Kollektivavtal
Värt att nämna är att beräkningen av karensavdrag ska bestämmas i kollektivavtal för att kunna passa olika yrkesgrupper.
Har man inget kollektivavtal, gäller ovanstående regler i lagen.

Vanessa von Zweigbergk, bolagsjurist på Sinf
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT