Foto: Svensk Verkstad.

Apr 1, 2020

Här är andra länders krispaket - Sverige sämst i klassen


Näringslivstoppar menar att i jämförelse står vi oss slätt.

Många av näringslivets chefer menar att krispaketen är alldeles för små. Det är ett steg i rätt riktning, men i jämförelse med övriga länder är vi tyvärr sämst i klassen, säger flera av topparna i en intervju i f+

Det mesta handlar om lån med för höga räntor. Även kortidspermitteringen har för lite statligt stöd. Det borde vara minst 75% och ibland till och med 100%.

Här är en jämförelse med andra länders stimulans- och krispaket.

Danmark:

 • Danmark erbjuder 40 miljarder danska kronor för att täcka de hårt drabbade bolagens fasta kostnader, till exempel hyra.
 • Staten står för 75 procent av lönen och arbetsgivaren för 25 procent i samband med att företag tvingas permittera personal, även timanställda kan omfattas.
 • Lån med kort löptid, staten tar på sig högst 70 procent av risken.
 • Ett särskilt paket riktas mot småföretagare som tappat minst 30 procent i omsättning, har max 10 anställda och där ägaren själv arbetar i bolaget. Från 9 mars till 9 juni kan man få 75 procent av tappet i omsättning. Även ägaren kompenseras.

Norge

 • Staten avsätter 100 miljarder norska kronor i stöd för att säkra likviditeten i företagen.
 • Företag ska få skjuta upp inbetalning av olika statliga skatter och avgifter.
 • Man etablerar en statlig lånegaranti för banklån, särskilt riktad till små och medelstora företagen.
 • Man avser ge full lön till alla norska arbetstagare som permitteras till följd av coronaviruset. Arbetsgivarens ansvar vid permittering sänks från 11 dagar till 2 dagar.

Nederländerna

 • De nederländska bolag som ser omsättningstapp på minst 20 procent kan få bidrag till lönekostnader. Ansökan är giltig under en period av tre månader, som kan förlängas.
 • Om 100 procent av omsättningen förloras uppgår ersättningen till 90 procent av en arbetsgivares lön.
 • Om 50 procent av omsättningen förloras uppgår ersättningen till 45 procent av en arbetsgivares lön.
 • Om 25 procent av omsättningen förloras kommer ersättningen att uppgå till 22,5 procent av arbetsgivarens lön.
 • Företagen får ett förskott på 80 procent av det förväntade bidraget.

Frankrike

 • Ekonomiskt belastade företag kan via e-post ansöka om att senarelägga inbetalningar av skatter och löneavgifter. Företag som riskerar att gå under slipper helt den typen av betalningar.
 • Småföretagare inklusive egenföretagare kan anmäla att de befinner sig i en ”exceptionell situation” och kan ansöka om garanti för överbryggningslån.

Storbritannien

 • Den brittiska staten är redo att täcka 80 procent av lönekostnaderna
 • Företag kan få ”coronavirus-affärsavbrottslån”
 • Företag kan skjuta upp betalningar av moms och inkomstskatt
 • Inga påföljder eller ränta för sena betalningar debiteras under uppskjutningsperioden.
 • Man kommer även lägga fram lagstiftning för att låta små och medelstora företag och arbetsgivare återkräva lagstadgad sjuklön som betalats för sjukfrånvaro på grund av COVID-19.

Källor: Småföretagarnas Riksförbund och f+ läs hela intervjun här
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT