Erik Stenfors, Hanza. Foto: Hanza Group

Apr 27, 2020

Hanza spår fortsatta volymminskningar


Samtidigt öppnar Coronapandemin nya möjligheter för kontraktstillverkaren.

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB presenterar i dag sin delårsrapport för kvartal 1, 2020. Bolaget beskriver hur utbrottet av covid-19 påverkat verksamheten negativt under perioden och bedömer dessutom att ekonomin och efterfrågan kommer att fortsätta att försvagas under 2020. Därför har HANZA i april inlett ett åtgärdsprogram som bland annat omfattar varsel i Sverige och i Estland om totalt cirka 90 personer. Samtidigt ser HANZA hur pandemin skapar ett ökat behov av ändrade leverantörsled som ligger i linje med HANZAs erbjudande av komplett och kundnära regional tillverkning.

Under första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 599,1 MSEK (497,7) och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 20,4 MSEK (19,5). Resultat efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (9,1).

”Under kvartalet har covid-19 påverkat HANZA negativt i omgångar. Först genom en stängning av vår fabrik i Kina och viss komponentbrist i Europa. Därefter genom den omfattande smittspridningen i resten av världen, vilket medförde en snabb inbromsning av ekonomin och en minskad efterfrågan inom vissa kundsegment," skriver vd Erik Stenfors i rapporten.

Företaget förutser ytterligare volymminskningar under kvartal två och har därför inlett renodling av HANZAs produktions­anläggningar till att omfatta specifika teknologier inom respektive tillverkningskluster, medförande varsel i Sverige och Estland om cirka 90 personer. Långsiktigt tror företaget dock att coronapandemin medför nya möjligher för bolaget. Vd Erik Stenfors skriver i rapporten:

”En effekt av pandemin är att svagheter och risker i globala leverantörskedjor har blivit tydliga och därmed ökar behovet av att effektivisera tillverkningsindustrin. Det vill säga, ett ökat behov som är i linje med HANZAs erbjudande med komplett och kundnära regional tillverkning. Långsiktigt skapar därför pandemin nya möjligheter för HANZA.”
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Reportage

    8 trender inom 3D-print

    Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
    129