Foto: Hanza.

Feb 16, 2021

Hanza pressat av pandemin


Minskade volymer från kund och till följd av åtgärdsprogram.

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ) presenterar i dag sin bokslutskommuniké för år 2020. Lönsamheten för det gångna året har påverkats negativt av minskande volymer orsakade av pandemin, samt av engångskostnader kopplade till ett åtgärdsprogram som bolaget lanserade i april 2020 i syfte att möta konjunkturnedgången.

Nettoomsättningen minskade i kvartalet till 493,7 MSEK (547,9). Omsättningen har främst påverkats negativt av volymbortfall genom koncernens åtgärdsprogram (ca 25 MSEK), lägre volymer orsakade av pandemin hos koncernens största kund (ca 25 MSEK), samt valutaeffekt (ca 15 MSEK).

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 18,6 MSEK (11,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,8 % (2,1). 

”Vi har sett hur våra största tillverkningskluster hanterat volymsvängningar under pandemin på ett unikt sätt. I Sverige återkom rörelsemarginalen under fjärde kvartalet till över 9%, trots minskade volymer. Vårt arbete framöver inriktas därför på att utveckla våra mindre kluster på ett liknande sätt,” kommenterar vd Erik Stenfors rapporten.

För helåret 2020 uppgick nettoomsättningen till 2 154,9 MSEK (2 067,7). Ökningen är ett netto av förvärv, nya kunder, minskade kundvolymer kopplade till pandemin, volymbortfall under koncernens åtgärdsprogram samt negativ valutakursförändring.

Rörelseresultatet (EBITA) minskade för helåret till 47,8 MSEK (67,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,2 % (3,3). Rörelseresultatet har påverkats negativt av volymminskningar kopplade till pandemin, samt kostnader för åtgärdsprogrammet som genomfördes vid virusutbrottet, vilket belastade rörelseresultatet under det andra kvartalet med 24,7 MSEK.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT