Foto: Hanza Group.

Mar 11, 2020

HANZA omorganiserar för att växa på tyska marknaden


Förvärvet av tyska tillverkaren RITTER 2019, gav HANZA en viktig ingång till Europas största ekonomi.


Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ) delar upp sitt tillverkningskluster i Centraleuropa i två enheter för att öka fokus på den tyska marknaden. Parallellt sker en decentralisering av några av bolagets koncernfunktioner.

I juli 2019 förvärvade HANZA den tyska tillverkaren RITTER Elektronik med produktionsanläggningar i Tyskland och Tjeckien. Den tyska fabriken gav HANZA en viktig ingång till Europas största ekonomi, medan fabriken i Tjeckien förstärkte HANZAs befintliga erbjudande i Centraleuropa med kablagetillverkning och komplex montering.

Samtliga produktionsenheter i Tyskland, Polen och Tjeckien har organisatoriskt tillhört HANZAs tillverkningskluster i Centraleuropa. Nu kommer tillverkningskluster Centraleuropa att delas upp i två delar:

Den tyska verksamheten med en separat produktionsanläggning kommer att fokusera på kunder i det så kallade DACH-området (Tyskland, Österrike och Schweiz) och fortsätta introducera HANZAs unika rådgivningstjänster på denna marknad.

Fabrikerna i Polen och Tjeckien kommer att utgöra HANZAs tillverkningskluster i Centraleuropa, där kunder från både Norden och DACH kommer att erbjudas komplett tillverkning enligt HANZAs koncept.

Willibald Berger, som i dag är chef för alla produktionsenheter i regionen, kommer att fortsätta som chef för HANZA Tyskland. Pawel Filarowksi, tidigare landschef för HANZA Polen, kommer att leda det nya centraleuropeiska klustret. Efter delningen kommer HANZA att ha sex kluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina. Delningen kommer att gälla från den 1 april 2020, och medför inga märkbara kostnader för HANZA.

Som en del av organisationsutvecklingen, sker även en decentralisering av vissa koncernfunktioner, där Global Strategic Sourcing och Strategic HR flyttas till HANZAs tillverkningskluster.

Även försäljningsfunktionen, som under senaste tiden stärkts genom rekrytering på klusternivå, omarbetas och flyttas ut till respektive kluster.

Efter denna förändring, som bedöms vara genomförd under andra kvartalet 2020, består HANZAs koncernledningsgrupp av Erik Stenfors, VD, Lars Åkerblom CFO och Andreas Nordin, COO.

-Att vi nu gör Tyskland till en egen enhet medför att vi bättre kan adressera lokala kunder och utvidga våra konsulttjänster, samtidigt som vi får ett fristående och kraftfullt tillverkningskluster i Centraleuropa, säger Erik Stenfors, vd för HANZA. Att vi samtidigt för ut ansvar och befogenheter för vissa koncernfunktioner, visar på det förtroende vi har för våra lokala enheter i HANZA.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Reportage

    8 trender inom 3D-print

    Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
    179