Foto: Hanza.

Mar 19, 2021

Hanza förvärvar finsk tillverkare


Företaget har cirka 100 medarbetare och en modern produktionsanläggning i finska Joensuu.


HANZA Holding AB (publ) har förvärvat Suomen Levyprofiili Oy, en finsk tillverkare av plåtmekanik. Affären är ett viktigt steg i HANZAs pågående arbete att expandera koncernens utvecklingskluster.

SLP omsätter ca. 150 MSEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om ca 14 MSEK (9,3%). Företaget har drygt 100 medarbetare och bedriver verksamheten i en modern produktionsanläggning i Joensuu, nära HANZAs övriga fabriker i Finland. Förvärvet kompletterar HANZAs existerande tillverkningsteknologier i Finland, och följer således bolagets affärsmodell att skapa kundvärde genom att knyta samman olika fabriker och erbjuda komplett kontraktstillverkning.

-Regionala och kompletta tillverkningskluster är ett framgångsrecept för våra kunder, vilket blivit speciellt tydligt under pandemin, säger HANZAs vd Erik Stenfors. SLP är ett välskött företag som stärker vårt erbjudande i Finland och vi välkomnar deras duktiga medarbetare till HANZA.

Säljare av SLP är investerare kopplade till det finska investmentbolaget Helmet Capital Oy. HANZA tillträder omgående och kommer under år 2021 att arbeta med att utveckla och integrera fabrikerna i Finland i nära samarbete med befintliga kunder.

-Vi är glada över att nu ingå i HANZA koncernen, säger Aku Lampola, vd SLP. Våra kunder efterfrågar ett bredare tillverkningserbjudande och nu kommer vi att kunna utvecklas snabbare i såväl Joensuu som internationellt tillsammans med andra delar av HANZA koncernen.

Köpeskillingen består av en kontant fast köpeskilling, en kontant tilläggsköpeskilling, samt en aktiedel om 1,8 M aktier i HANZA som emitterats med stöd av årsstämmans bemyndigande och bidraget till Hanzas rörelseresultat under första året bedöms därmed som begränsat.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT