Foto: Hanza Group

Oct 29, 2019

Hanza expanderar via förvärv i Tyskland


Bolaget ser nya marknadsandelar och ökad lönsamhet.

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), presenterar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september, 2019. HANZA har nyligen genomfört ett strategiskt förvärv av en tysk tillverkningskoncern och fortsätter mot målet att vara en ledande europeisk tillverkningspartner år 2022. Vidare ser HANZA positivt på framtiden, lönsamheten bedöms öka och bolaget ser goda möjligheter till nya marknadsandelar.

 

TREDJE KVARTALET (1 juli – 30 september ­2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 515,5 MSEK (431,2).
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 17,4 MSEK (19,1). Resultatet belastas med direkta kostnader om ca. 6,7 MSEK (2,5) hänförliga till förvärv, integration och återföring av övervärden i balansräkning vid förvärvet av RITTER. Justerat för dessa engångsposter uppgår EBITA till 24,1 MSEK (21,6). EBIT uppgick till 14,3 MSEK (17,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (10,7), vilket motsvarar 0,03 SEK per aktie (0,37).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,1 MSEK (14,1).

    NIOMÅNADERSPERIODEN (1 januari – 30 september ­2019)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 519,8 MSEK (1 377,8).
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 56,2 MSEK (62,4). Resultatet belastas med direkta kostnader om ca. 13,4 MSEK (3,3) hänförliga notering på Nasdaqs huvudlista, förvärv, integration och återföring av övervärden i balansräkningen vid förvärvet av RITTER. Justerat för dessa engångsposter uppgår EBITA till 69,6 MSEK (65,7). EBIT uppgick till 48,7 MSEK (57,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 18,1 MSEK (30,5), vilket motsvarar 0,58 SEK per aktie (1,11).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 113,1 MSEK (73,7).

 

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten

”Under kvartalet tog vi ett viktigt och spännande steg i koncernens utveckling, då vi etablerade HANZA på den tyska marknaden genom förvärvet av RITTER. Därmed får vi tillgång till en helt ny kundmarknad som passar HANZAs tillverkningskoncept.”  

”Förvärvet av RITTER ingår i ”Strategi 2022” som är vår affärsplan för perioden 2018-2022. Flera viktiga delar av strategin har redan genomförts, förutom RITTER, förvärvet av Toolfac i januari och noteringen på NASDAQs huvudmarknad i mars. HANZA är under fortsatt snabb utveckling med målet att vara en ledande europeisk tillverkningspartner inom några år.” 

”Segment Norden fortsätter att uppvisa en branschledande rörelsemarginal om 8,1 % och Segment Övriga Världen har en fortsatt låg rörelsemarginal, 2,4 %, som en konsekvens av pågående effektiviserings program. Eftersom de större projekten i Strategi 2022 redan är inne i sin slutfas, bedöms lönsamheten för HANZA-koncernen öka redan under inledningen av år 2020.” 

”Behovet av en ny strategi för tillverkningsindustrin växer, nu även pådrivet av den ökande miljömedvetenheten hos många produktbolag. HANZA har på kort tid etablerat ett nytt, globalt, tillverkningserbjudande som möter denna efterfrågan. Potentialen är därför stor, speciellt efter vår etablering i Tyskland.”
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT