Fabrik Årjäng. Foto: Hanza.

Apr 20, 2020

Hanza drar i handbromsen - 90 medarbetare berörs


Kontraktstillverkaren genomför sammanslagning av enheter samt lägger varsel, på grund av effekterna av coronaviruset.

Efterfrågan hos vissa kundsegment har minskat på grund av effekten av coronaviruset och HANZA har därför beslutat att inleda ett åtgärdsprogram som totalt berör upp till cirka 90 personer av koncernens totalt cirka 1 800 medarbetare. 

Dels inleds fackliga förhandlingar om att flytta bolagets elektronikproduktion i Åtvidaberg och konsolidera den med HANZAs elektronikfabrik i Årjäng. Dels varslas medarbetare i Estland i samband med att teknologier flyttas och slås samman.

I HANZAs tillverkningskluster i Sverige har bolaget två elektronikfabriker, en mindre enhet i Åtvidaberg och en större enhet i Årjäng. Eftersom covid-19 minskat och senarelagt vissa volymer, samt då efterfrågan bedöms vara lägre framöver, inleder bolaget i dag fackliga förhandlingar om att flytta bolagets verksamhet i Åtvidaberg till Årjäng. Förhandlingen berör cirka 30 personer.

I HANZAs tillverkningskluster i Estland har bolaget sammanlagt fyra fabriker. Även där har efterfrågan inom vissa kundgrupper påverkats negativt av covid-19, och bedöms vara fortsatt lägre framöver. HANZA renodlar därför teknologierna tunnplåtsmekanik, tungmekanik och skärande bearbetning till specifika produktionsanläggningar och lägger med anledning av detta ett varsel om uppsägning som berör cirka 60 personer.

Åtgärdsprogrammet kan medföra att viss övertalig maskinpark avyttras. Även lagerreserveringar och anpassningar av värden på tillgångar kan bli aktuella. Kostnader för uppsägningar och justerade värden i balansräkningen bedöms sammanlagt uppgå till högst 25 MSEK. Merparten av dessa kostnader är inte kassaflödespåverkande.

-Det är en ytterst tråkig utveckling, som vi inte kunnat påverka, säger Erik Stenfors, VD, HANZA. Ordervolymen från vissa segment understiger tidigare kundprognoser och vi har en osäkerhet om utvecklingen framöver, varför vi måste agera. Vi har dock en god finansiell ställning och en bra lokal ledning som kommer att genomföra nödvändiga åtgärder på bästa tänkbara sätt.

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Bolaget grundades 2008 och omsätter idag över 2 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland uppdragsgivarna finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, Saab och Siemens.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT