Jun 14, 2016

Hanza bygger ut i Tjeckien


HANZAs fabrik i Tjeckien byggs ut med 1 500 kvm och ett avtal om strategiskt samarbete har tecknats med Rayservice - en ledande tjeckisk tillverkare. Detta innebär också ett fortsatt engagemang från HANZA mot krävande kunder inom flyg- och försvarsindustrin.

"Denna expansion är nästa viktiga steg för HANZA", säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Vårt tillverkningskluster Center of Europe växer snabbt, då det ligger nära de stora slutmarknaderna. Dessutom är det en viktig landningsplats för våra tillverkningslösningar. Därför genomför vi nu en strategisk satsning som inkluderar ett samarbete med en ledande branschkollega; Rayservice. "

Rayservice är en välrenommerad tillverkare med cirka 200 anställda, beläget nära HANZAs kluster Center of Europe. Rayservice är känt för att vara utvald leverantör till kunder med höga kvalitetskrav såsom Boeing och den tjeckiska armén.

"Vi tror starkt på kluster-konceptet", säger Petr Gabriel, Styrelseordförande och grundare av Rayservice. "Genom att samla kompetens, ökar vi värdet på vårt erbjudande och därmed vår konkurrenskraft."

Vidare är det strategiska samarbetet ytterligare ett steg för HANZA mot den snabbväxande Aerospace & Defense sektorn (flygteknik, rymd, försvar och säkerhet). "Tillverkning av avancerade produkter ger en kontinuerlig utveckling av HANZA – till gagn för befintliga och nya kunder", säger Erik Stenfors, VD HANZA.

För att tillgodose ytterligare uppdrag från större kunder, har HANZA inlett en utökning av den befintliga fabriken i Kunovice, Tjeckien. I ett första steg expanderas den befintliga lokalen om 5000 kvm med ytterligare 1 500 kvm. Den nya delen av fabriken bedöms vara inflyttningsklar strax efter sommaren, då ytterligare maskiner och utrustning kommer att installeras.
    Annons
  • Komplett och helautomatiserad spårbarhetsetikettering

    Upptäck vår kompletta och tillförlitliga etiketteringslösning för kretskort som ger möjlighet att automatisera spårbarheten och samla in smarta tillverkningsdata från produktionslinjer för ytmonterade komponenter.
    69
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT