Foto: Hanza Group

Jun 22, 2020

HANZA avyttrar en del av verksamheten i Åtvidaberg


Köpare är den tidigare ledningen.

HANZA Holding AB (publ) har som tidigare meddelats varslat samtlig personal i Åtvidaberg, då HANZA konsoliderar sin elektroniktillverkning i Sverige till Årjäng. Nu har dock ett avtal tecknats som medför att viss verksamhet blir kvar i Åtvidaberg, i ett nytt bolag som ägs av den tidigare ledningen.

HANZA vidtog i april i år en rad åtgärder för att möta en osäker efterfrågan inom vissa kundsegment, orsakad av covid-19-pandemin. Bland annat varslades bolagets personal i Åtvidaberg, ca. 30 personer, i syfte att samordna den svenska elektroniktillverkningen till HANZAs produktionsanläggning i Årjäng.

I dialog med HANZA har ledningen i Åtvidaberg nu startat ett nytt bolag som har tecknat ett avtal med HANZA om att förvärva vissa delar av tillgångarna och anställa delar av personalen. Vidare har ett antal kunder erbjudits fortsatt tillverkning i det nya bolaget i Åtvidaberg.

-Vi är mycket nöjda med att ha utarbetat en plan tillsammans med ledningen och vissa kunder, säger Erik Stenfors, VD, HANZA. Det medför att viss verksamhet blir kvar i Åtvidaberg på ett sätt som är bra för alla parter.

-HANZA har en bra företagskultur som också återspeglas i diskussionen efter beslutet att konsolidera elektroniktillverkningen till Årjäng, säger Anders Larsson, tidigare produktionschef i HANZA Åtvidaberg och nu medgrundare av det nya bolaget i Åtvidaberg. Vårt nya bolag kommer att vara en bra partner för mindre serier av kretskortstillverkning, utan att konkurrera med HANZA affärsmodell.

På bilden Anders Larsson, som bildar det nya bolaget tillsammans med Bo-Göran Björling.

Den nuvarande verksamheten i Åtvidaberg bedöms vara helt uppdelad mellan HANZA i Årjäng och det nya bolaget i Åtvidaberg senast den 1 oktober 2020. De tidigare aviserade kostnaderna för HANZAs åtgärdsprogram påverkas inte väsentligt av detta avtal.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Reportage

    8 trender inom 3D-print

    Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
    129