Foto: Hanza.

Jan 14, 2020

HANZA avvecklar en produktionsenhet


Avvecklingskostnader om 3 miljoner kronor kommer att belasta fjärde kvartalet.

HANZA Holding AB (publ) har beslutat att enheten i Ma’anshan, Kina, ska avvecklas samtidigt som verksamheten i Suzhou, Kina, kommer att breddas i ett nära kundsamarbete. Avvecklingen bedöms kosta ca. 3 MSEK, vilket kommer att belasta resultatet i kvartal 4, 2019. HANZAs tidigare finansiella bedömning kvarstår emellertid trots detta beslut.

Anpassning av HANZA Kina

HANZA aviserade i höstas att verksamheten i Kina kommer att anpassas, då HANZA ser ett breddat kundbehov i och med expansionen till den tyska marknaden. HANZA har nu kommit överens med en av koncernens större tyska kunder om att flytta viss tillverkning från Tyskland till HANZAs fabrik i Suzhou, Kina. Samtidigt har HANZA beslutat att avveckla verksamheten i Ma’anshan, Kina, i syfte att koncentrera koncernens verksamhet i Kina till Suzhou.

Finansiell påverkan

Avvecklingen av Ma’anshan, vilken sker i samarbete med HANZAs kunder, bedöms medföra en engångskostnad om ca. 3 MSEK, vilket belastar koncernens resultat för räkenskapsåret 2019. Avvecklingskostnaderna är huvudsakligen nedskrivningar av tillgångar och därmed inte kassaflödespåverkande. Verksamheten i Ma’anshan har påverkat koncernens resultat negativt under 2019 och avvecklingen av Ma’anshan respektive utvecklingen av Suzhou bedöms påverka koncernens lönsamhet positivt.

Ma’anshan ingår i Segment Övriga Världen, vilken uppvisade en marginal om 2,4 % för det tredje kvartalet 2019. Koncernens tidigare bedömning om en svagt positiv marginal för segment Övriga Världen under perioden andra halvåret 2019 kvarstår, trots den kostnad av engångskaraktär som detta beslut innebär.

Segment Norden påverkas endast marginellt av anpassningen av verksamheten i Kina. Segmentet bedöms i likhet med tidigare att uppnå en marginal som överstiger 6 % under perioden andra halvåret 2019. Även bedömningen för HANZA-koncernen som helhet kvarstår, det vill säga, lönsamheten bedöms öka under inledningen av år 2020 i och med att olika utvecklingsprojekt i koncernen avslutas.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT