Hans Werthén. Foto: IVA.

Jun 11, 2018

Hans Werthéns fond ger stipendium till 22 unga forskare


Datorsimuleringar för att bota whiplash, rörelseplanering hos självkörande fordon och skydd för industriella uppfinningar är några forskningsområden som lyfts.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)  delar ut stipendier från Hans Werthéns Fond till 22 unga forskare.

- Vi vill bidra till Sveriges innovativa utveckling genom att erbjuda lovande unga forskare möjligheter till studier i en kvalificerad internationell miljö, säger Tuula Teeri, vd för IVA. 

IVA delar årligen ut stipendier från Hans Werthéns Fond till studenter och forskare för vetenskapligt arbete och studier utomlands. I år tilldelas så många som 22 akademiker stipendier, jämfört med 16 föregående år. Totalt 2 265 miljoner kronor går till fördjupning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik utomlands.

- Vi ser att studenternas nya kontaktnät och studier utomlands bidrar stort till utveckling inom samhälle och näringsliv. Det är därför med glädje vi delar ut ännu fler stipendier detta år, säger Folke Hjalmers i Hans Werthén Fondens styrelse.

Stipendiernas syfte är att ge unga akademiker möjlighet att utvecklas utomlands och återvända med nya kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta i näringsliv eller universitetsvärlden i Sverige. Fonden instiftades 1990 för att hylla ingenjören Hans Werthén för hans livsgärning som tekniker och företagsledare, främst inom Ericsson och Electrolux. Fondens kapital bygger på dessa båda företags donationer till IVA, som utser stipendiaterna.

Antalet sökande i år var 49. Sedan fonden instiftades har 454 stipendier delats ut till ett värde av drygt 53,6 miljoner kronor.

Bland de 22 unga forskare som tilldelas Hans Werthén-stipendiet är Karin Lundengård (33 år), Linköpings Universitet, för sitt arbete med att utveckla datormodeller för att bota whiplash.

- Jag är jätteglad för stipendiet och kommer att använda det för att åka och hälsa på professor Peter Hunters forskargrupp i Nya Zeeland. Den gruppen är världsledande inom en typ av modeller som jag vill hålla på med, nämligen modeller av hela människokroppen, säger stipendiaten Karin Lundengård.

IVA • Jun 17, 2019

  Affärsläget för industrin försvagas

  Nyheter Även om en del fortfarande rapporterar ett utfall bättre än historiska genomsnitt följer utvecklingen i Sverige de allt svagare data som rapporteras i övriga Europa, menar Teknikföretagen.
  273
 • Jun 17, 2019

  100 ton stål på två dagar i akutprojekt

  Branschnytt -När jag får uppleva projekt som det här och se engagemanget och viljan att lösa kundens problem gör det mig stolt att kalla mig Saltängare, säger Stefan Låås, projektledare.
  242
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Hexagon HxGN LIVE Las Vegas Reportage

  Spektakulärt på Hexagons event i Las Vegas

  Endast en dag återstår av ett välmatat och intensivt HxGN Live i Las Vegas. Huvudbudskapet lyder "Your data can save the world". Svensk Verkstad lämnar rapport.
  129