Mats Friberg, vd Siemens Digital Industries Software, Norden. Foto: Siemens.

Feb 24, 2020

Vd-intervjun: Han sluter cirkeln i Closed Loop Manufacturing


Med en far som var bergsingenjör hade han stål i blodet redan när han kom till världen i Grytnäs för 53 år sedan. Idag leder rumpmasen Siemens Digital Industries Softwares verksamhet i Norden.

Det har runnit en hel del vatten under broarna mellan dessa två milstolpar i Mats Fribergs liv och karriär. När han växte upp följde familjen faderns arbetssituation och det innebar rörlighet.

– Jag bodde i både Luleå, Stockholm och New Jersey genom uppväxten. Sedan 1983 har jag dock bott i Stockholm.
Efter två USA-år skaffade sig Mats en gedigen utbildning. Och bred.

– Jag gick tekniskt gymnasium med elkraftsinriktning, för att fortsätta på KTH och civilingenjörsutbildning med maskin- och produktionsteknisk inrikning.
Mellan utbildningsblocken gjorde han dessutom lumpen på ingenjörstrupperna, närmare bestämt på stab o tross vid Ing 3 i Boden.
Maskin och produktionsstudierna på KTH kompletterade Mats Friberg med ekonomi och marknadsföring och här formades säljaren.

– Jag har väl alltid sålt saker, ända sedan jag sålde min skateboard. Att finansiera saker genom försäljning har jag hållit på med så länge jag kan minnas.

Tre steg hem
När han kom ut från KTH 1992 var det lågkonjunktur och Mats Friberg hamnade i en otippad bransch.
– Jag fick jobb på Pripps Bryggerier. Inte som produktionsingenjör utan som kvalitetsingenjör, där jag tillsammans med några kollegor skulle jobba med ISO 9001-certifiering, där jag koncentrerade mig på marknad, försäljning, utveckling och distribution.

Där stannade han två och ett halvt år innan han insåg att bryggeribranschen nog inte riktigt var hans fält.
– Jag fick ett erbjudande att börja jobba på certifieringsorganet Norske Veritas. Jag provade det av den enkla anledningen att jag skulle få se lite olika typer av industri och därigenom sortera ut vad jag egentligen ville göra.

Efter ett och ett halvt år där blev Mats Friberg rekryterad till den bransch som han fortfarande jobbar i.
Fyra år med kvalitetsutveckling gav en bra bakgrund till fortsättningen i SDRC Svenska AB där det handlade om CAD och PDM, det vill säga program för konstruktion och design.
– Bolaget var det fjärde största i världen inom området vid den tiden.

Sedan följde några år med varierande ägarbild och hopslagningar med andra bolag, för att slutligen landa i att Siemens 2007 köpte upp resultatet.
– För min del innebär allt det här att jag varit i bolaget i 23 år, konstaterar Mats Friberg.
– Varje gång jag funderat på att göra något annat har det antingen hänt något med bolaget; det har köpts upp eller slagits ihop med något annat bolag eller så har det hänt något med min karriär. Då har jag ju alltid känt att jag måste prova att vara kvar ett tag till... och så har åren gått.
Han har hittat hem.

– Ja, det tycker jag nog. I och med att Siemens förvärvade det som då hette UGS 2007 får vi inte bara en finansiellt väldigt stark ägare utan också en industriell ägare till skillnad från alla andra som varit IT-bolag. Dessutom har vi fått en ägare som sagt att vi ska använda det vi äger. Siemens har gått i bräschen genom att utveckla inte bara vårt bolag utan också förvärvat bolag som integrerats med oss och varit pionjärer i att utveckla tekniken med 4.0, IoT, MindSphere och det vi är inne på nu med no code och low code för att utveckla appar för att driva affärsutveckling.

Allt detta har hamnat i Siemens Digital Industries Software, som Mats Friberg är ansvarig för i Norden.
– Siemens är extremt starkt positionerat när det gäller att hjälpa den globala industrin – i vårt fall den svenska – att bibehålla sin konkurrenskraft, möjliggöra mer rationella tillverkningsmetoder, att förändra tillverkningsprocesser, implementera andra tjänster kopplat till sina produkter, att bygga uppkopplade system och så vidare.
– Det är Siemens visioner som gör att jag nu inte kan tänka mig en annan plats. Vi gör oerhört mycket spännande saker, har intressanta och utvecklande partnerskap och ligger i frontlinjen på utvecklingen för framtidens produktionslösningar.

Closed loop manufacturing
Detta för oss in på begreppet Closed Loop Manufacturing, ett Siemens-myntat uttryck som vi hör allt oftare idag och som tar ett helhetsgrepp om tillverkningsprocessen och som inkluderar produkten och allt som har med den att göra.

– När vi pratar Closed Loop pratar vi om alla branscher, förklarar Friberg. Oavsett om det är processindustri eller tillverkande industri. Vi pratar om all typ av bearbetning, inte bara skärande bearbetning och additiv tillverkning, utan också exempelvis montering och andra moment i tillverkningen. Det handlar också om alla aspekter av produkten. Inte bara kvalité. utan också om hur utfallet är, det vill säga hur lång tid vissa tempon tar, om vi har kvalitetsbrister som ska återkopplas till tidigare steg och så vidare.
– Digitala tvillingar är å ena sidan produkten med alla dess egenskaper; de mekaniska förstås, men även elektronik, mjukvara och allt annat som rör produkten. Det är också motsvarande digital representation av tillverkningen; alla maskintempon och händelser i processen. Här behövs mycket data från affärsystemen för att kunna skapa en simulering.
– Först när vi har dessa digitala tvillingar kan vi realisera det i virtual commissioning och sådant som har med produktionsstarten att göra.
Sedan gäller det att följa upp hur detta faller ut och då kommer vi till manufacturing execution.

– I en globalt spridd tillverkning har man sin utveckling någonstans men man producerar globalt. Då behöver man uppkopplingen av de här fabrikerna tillbaka till R&D, tillbaka till de digitala tvillingarna, både produkten och processen, för att kontinuerligt kunna uppdatera och finjustera produkt och process utifrån ett tillverkningsuppföljningsperspektiv.
– Det är först nu man kan prata om Closed Loop Manufacturing.
Siemens lever som man lär och realiserar i allt fler fabriker världen över Closed Loop Manufacturing.

Closed loop management
Mats Friberg leder en väldigt spridd organisation, från gränsen till Tyskland i Danmark upp till norra Finland. Han kan inte vara överallt och därför måste ledarskapet anpassas till omständigheterna.

– Ett decentraliserat ledarskap som bygger på ett stort förtroende i organisationen, säger han. Det är viktigt för mig att vara tydlig om vad vi ska uppnå, var vi är på väg i vision och strategi och också följa upp och säkerställa att vi når dit.
Closed Loop Management, skulle man kunna säga.

– Genom åren har ju teamet jag är ansvarig för förändrats och utvecklats och idag har jag ett väldigt bra team med bred erfarenhet från branschen, som tycker om det vi håller på med och är duktiga på det vi gör. Jag har ett starkt team som gör ett bra jobb. Just nu känns det otroligt kul att jobba i den här organisationen.
Att 2019 dessutom blivit ett mycket bra år omsättningsmässigt, gör naturligtvis inte saken sämre.
– När jag började i den här verkssamheten var vi tolv personer som omsatte 16 miljoner. Idag är vi 200 i Norden med en omsättning på en och en halv miljard...

En aktiv ledare
Som vd för en stor organisation har naturligtvis Mats Friberg ett starkt fokus på jobbet. Men han har faktiskt en del fritid också. Och den använder han på ett bra sätt.
– Mina fritidssysselsättningar har inte följt samma raka spår som min karriär, konstaterar Mats Friberg.
– Jag var en ganska lovande golfspelare i tonåren, med ett handikapp på 2-3. Jag trodde väl att jag skulle kunna ge mig på en golfkarriär. Men jag var inte tillräckligt bra, helt enkelt.
Han har alltid åkt skidor utför, ända sedan vintrarna i familjens stuga i fjällen. Det gör han fortfarande.
– I 40-årsåldern blev jag mer intresserad av träning och att ta hand om kropp och själ. Jag har startat elva gånger i Vasaloppet, men brutit två gånger. Därför måste jag åka en gång till för att få tioårsmedaljen. Cykel-Vasan två gånger.

– Jag har cyklat sex Vätternrundor och jag har gjort en Svensk Klassiker på under 19 timmar totalt. Cykling är en underbar motionsform. Jag gör nog 200 mil per år ute på Ekeröarna.
En aktiv ledare för ett aktivt företag.

Mats Friberg är aktiv. Cyklar på sommaren och åker skidor på vintern bland annat. Här i Vasaloppet. Foto: Privat




Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT