Hans Bergmark, grundare och vd för Manufacturing Guide.

Jan 23, 2018

Han har grundat nya Wiki för svensk industri


En ny webbaserad kunskapsdatabas som ska höja svensk industris konkurrenskraft. – Manufacturing Guide ska vara ett verktyg för inköpare, konstruktörer, produktionsansvariga och studenter, säger grundaren Hans Bergmark.

Manufacturing Guide är en kunskapsdatabas med målet att stötta dem som arbetar med eller utbildar sig inom produktutveckling och industriell tillverkning. Här hittar du bland annat över 550 beskrivna tillverkningsmetoder.

– Manufacturing Guide skall vara ett verktyg för bland annat inköpare, konstruktörer, produktionsansvariga och studenter, säger grundaren Hans Bergmark till Svensk Verkstad.

Genom att hjälpa användare upptäcka tillgängliga tillverkningsmetoder och lyfta fram deras möjligheter skapas förutsättningar för framtagandet av bättre produkter vilket i sin tur stärker svensk industris konkurrenskraft.

– Idén till Manufacturing Guide väcktes då jag såg ett glapp mellan industrins möjligheter och vad som nyttjas i verkligheten, säger Hans Bergmark, som själv är civilingenjör med mångårig bakgrund som tillverkande leverantör inom industrin.

I dagsläget finns mer än 550 beskrivna tillverkningsmetoder som nu kontinuerligt kompletteras med bland annat bilder, filmer och teknisk data i samarbete med kunniga leverantörer.

– För att öka nyttan ytterligare så har vi skapat ett bakomliggande leverantörsnätverk där mer än 3 400 relevanta leverantörer kopplats till tillverkningsmetoderna. På så sätt lotsas användarna vidare för att initiera direktkontakt med de verkliga experterna, fortsätter Hans.

Sajten har även initierat arbetet med att presentera materialteknisk fakta. Detta område kommer att vidareutvecklas under 2018 genom ett större projekt delfinansierat av Vinnova där materialproducenter och akademi är involverade.

Med detta som utgångspunkt har en resa påbörjats mot att skapa en Wiki för industrin där användarna själva kommer kunna vara med och bygga vidare på sajtens innehåll och skapa en portal för Open innovation.

– Detta är det första steget i en långsiktig och spännande utveckling där vi hoppas kunna göra skillnad för både individerna och företagen inom svensk industri, avslutar Hans.

Manufacturing Guide utvecklar det unika stödet för produktutveckling & tillverkning. Sajten kopplar ihop beställare och leverantörer genom produktionsteknisk fakta. Grundarna av tjänsten är Hans och Jessica Bergmark, civilingenjörer inom maskinteknik respektive innovativ produktutveckling.

Så här kan en illustration av en tillverkningsmetod se ut på hemsidan. www.manufacturingguide.com


Fem snabba frågor till Hans Bergmark

1. Hur många timmar har du personligen lagt ner på att bygga och skapa MG?

Bara illustrationerna har tagit drygt 700 timmar så totalt sett rör det sig om ca 2500 timmar över de senaste fyra åren.

2. Vad är nyttan för svensk industri med MG?

Genom att öka och bredda kompetensen hos de som jobbar med tillverkning skapar man bättre förutsättningar att ta fram konkurrenskraftiga produkter vilket i sin tur ökar svensk industris internationella konkurrenskraft.

3. Vilka samarbetspartners har MG?

Bland andra Jernkontoret, Svensk Aluminium och Swerea. Jag arbetar nu med att initiera djupare samarbeten med relevanta branschorganisationer.

4. Har har responsen varit när du presenterar MG för företag?

Mycket bra. De flesta jag pratar med tycker detta är ett initiativ som behövs och gillar vårt sätt att angripa flera av de utmaningar som finns inom industri.

5. Vad är viktigast för MG under 2018

Från och med nu handlar allt om att löpande bredda och fördjupa fakta kring tillverkningsmetoder och material samt få fler kunniga leverantörer att ansluta sig och lyfta fram sin expertis.


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT