Xylem Gassan Mutwali

Gassan Mutwali. Foto: Xylem.

Oct 21, 2019

Han blir vd för Xylem Sverige


Blir vd för både det svenska och finländska säljbolaget.

Xylem Sverige, Gassan Mutwali är utsedd till VD för Xylem Sverige och efterträder Reine Lindholm, tillförordnad VD och Marknadschef.   

-Jag är väldigt glad att kunna tillkännage att Gassan Mutwali nu tar över min roll som VD för Xylem Sverige. Jag återgår nu till min roll som marknadschef. Förändringen trädde i kraft den 1 oktober 2019, säger Reine.

Gassan Mutwali har utsetts till VD för både det svenska och finländska säljbolaget. Gassan har mer än 15 års internationell erfarenhet av försäljning, marknadsföring, handel och affärsutveckling. Gassan anställdes på Xylem redan 2015 och har sedan dess haft flera internationella uppdrag inom bolaget. Han lämnar nu sin senaste tjänst som strategi- och affärsutvecklingschef i Mellanöstern och Afrika, för att flytta hem till Sverige för att axla denna nya roll.

-Det är positivt att vattenfrågan nu är i fokus både lokalt och globalt. Vi har nu en unik möjlighet att bidra till en positiv förändring för många människor runt om i världen. Nu finns tekniken och allmänheten har insett hur viktigt vattnet är för människors hälsa och samhällens utveckling säger Gassan.

I Sverige ser vi hur klimatförändringarna påverkar vattenförsörjningen och hur viktig återinvesteringstakten av va-näten är för att säkra god vattenkvalitet, undvika vattenläckor och bräddningar. I takt med att städerna växer ställs högre krav på god infrastruktur, energieffektiva och smarta lösningar.

-Xylem har en unik position som bolag med produkter och lösningar för hela vattencirkeln. Vi har kunskap och erfarenhet vilket spelar en stor roll då vi bidrar och skapar skillnad med teknik, kunskap och innovationer säger Gassan som känner sig stolt över att vara en del i denna utveckling och menar att det ska bli intressant att se hur branschen utvecklas och kan tar sig an framtida krav och möjligheter.  

Xylem (XYL) är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader. Xylem är också ledande inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade analytiska instrument för vatten-, el- och gasindustrin. Sammanlagt har Xylem ca 17 000 medarbetare med omfattande applikationsexpertis och stort fokus på att identifiera mångsidiga, hållbara lösningar. Xylem, vars huvudkontor ligger i Rye Brook New York, hade en omsättning på 5,2 billioner USD under 2018 och är verksamt i över 150 olika länder genom en rad marknadsledande varumärken. Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att förknippa den med den bästa sortens vattentransport – den som finns i naturen. För mer information, besök oss på www.xylem.com/sv-se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT